1652

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
05.01.1652
s'morgens om ongeveer vijf uur overleed Mattheus pachter op Grubben, genoemd Thonis op Grubben; hij was vóór Kerstmis nog in Venlo, had daar (familie)relaties?; plotselinge hoge koorts en ontsteking; Mattheus kwam uit Lottum, was 50 jaar. Pastoor schrijft een lang verhaal, is me niet gelukt te vertalen.
21.04.1652
drie dagen na Pasen in de vroege ochtend overlijdt Joannes pachter in ghen Haembroeck, ongeveer 48 jaar oud, na 12 dagen ziekbed, na de sacramenten ontvangen te hebben; hij laat vrouw en vijf kleine kinderen achter; Requiescat in pace. Is dit Joannes Reinckens, getr. met Catharina Rutten??
02.06.1652
een uur na zonsopgang overleed Ludolphus in den Meuser, ongeveer 40 jaar oud. Qui confessus fuit sed ratione, eructoationam communicavit, et pert extremam unctionem apostemate, quo maximae angesatus, extinctus est . . . . .(vertaling?).
25.06.1652
overlijdt bij zonsondergang Jacobus lange tijd Bubulcus (Koeherder), genoemd Jacob den Reurherdt, 52 jaar; hij had z'n onderbeen verbrijzeld, kreeg medische verzorging maar overleed na weinige dagen aan uitputting. Hij was ongehuwd, had een spraakgebrek en een traag eenvoudig karakter (geestelijke achterstand). Men noemde hem den Reurherdt omdat hij het vee vant Reureijndt bracht en haalde op dat Oijebroeck dat aan ons toebehoorde en die van Blerick. Requiescat in pace.


Begraafboek Grubbenvorst