1658

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
20.01.1658
overleed voorzien van alle sacramenten Hermanus Coulen, bedrijvig man van 70 jaar, slechts weinige dagen ziek, blaasontsteking; hij ruste in vrede.
29.01.1658
is noodlottig omgekomen Jacobus, schaapsherder in Barsdunck. Hij kwam onder een volle wagen stro terecht doordat een rad eraf viel. Er waren geen ooggetuigen,hij werd na ongeveer twee uren aangetroffen, verdrukt en overleden. Het gebeurde in de buurt van “die loe brugghe”, zeer levenslustige jongeman, ongeveer 20 jaar.
30.01.1658
tegen de avond is gestorven Bartholomeus Wijlicx, pachter in Knibbersem, aan felle koorts, voorzien van alle sacramenten, een in z’n geheel stevige man, 40 jaar oud, hij ruste in vrede. – Hij was getrouwd met Joanna NN (vier kinderen!!).
17.03.1658
na het ontbijt ten huize van zijn vader overleed, alle sacramenten toegelaten, Petrus de zoon van Joannes op ghen Maes, getrouwde man in Venlo sinds enige tijd ziekelijk, man van onberispelijke levenswandel en vroom, hij ruste in vrede.
08.04.1658
overleed na langdurige ziekte Petrus op die Nijeberckt, eigenaar, ongeveer 56 jaar oud, goed en ijverig man, die na de algemene biecht naar de dood verlangde, hij ruste in vrede.
09.06.1658
overleed met Pinksteren na het ontbijt, voorzien van alle sacramenten, Catharina weduwe Horstermans, uit de stad Geldern stammend, eerzame en wellevende huismoeder, die hier ongeveer twee jaar woonde ten huize van haar zoon Petrus Horstermans, waarom dat ze hier (en niet in haar trouwplaats) gestorven is, zij ruste in vrede. – Haar zoon trouwde 19.04.1654 met Joanna Marttens d.v. Reinerus pachter op Gruijsdunck (get.Burchardo Kiespenninck en Alardus pachter op den Halven Dijck).
08.08.1658
s’morgens vroeg bij het eerste hanegekraai overleed Windelina, vroedvrouw en lange tijd weduwe, bijna 90 jaar oud, wellevende vrouw en altijd trouwe hulp bij bevallingen, nauwelijks ongelukkige aflopen bij bevallingen met moeder noch kind overkomen; deze is voorzien van alle sacramenten en met vertrouwen in de Heer gestorven.
02.10.1658
overleed Cornelia in ghen Heesken, Naelken genoemd. Ongetrouwde, alleenstaande en natuurlijke zuster van de pachter Petrus in ghen Heesken, die nauwelijks twee dagen ziek was en deelgenomen aan absolutie, alle sacramenten en laatste Oliesel; zeer eenvoudige, medelijden hebbende waardigheid.
13.11.1658
om 10 uur voormiddag overleed Christianus, de zoon van Petrus pachter aen ghen Eijndt en Maria, ouders. Jongeman met een voorbeeldig leven, zijn ouders heel gehoorzaam, vroom, arbeidzaam. Op ongeveer 25-jarige leeftijd, vol zelfvertrouwen overleden.


Begraafboek Grubbenvorst