1659

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
01.03.1659
overleed de heer Henricus Eijckius, Virssius genoemd, rector (bestuurder) St.Jan de Doper-kapel in Santfort; vicarius (plaatsvervanger) van het St.Catharina(-altaar) in onze kerk. Pastoor in Borgharen in het land van Valkenburg, maar nogal wat jaren hier blijven hangen. Hier door de heer benoemd, 53 jaar geleden, na 4 dagen ziekbed in de Heer overleden en in onze kerk begraven, vóór het St.Catharina-altaar.
  • EIJCKIUS (Henricus), zich ook noemende ten Eijck of ab Eijck, geb. te Vierssen, was rector van het altaar van den H. Joannes den Dooper te Santfort, werd in 1615 pastoor te Borgharen in het land van Valkenburg en lid der schutterij aldaar, beleefde de verovering van Maastricht door de Staten in 1632; in 1643 teekende hij aan, dat er in zijn parochie en te Itteren den 15en Jan. alzulke groote overstrooming is geweest, dat er verschillende koeien en varkens verdronken, huizen en stallen wegdreven. Hij had veel vervolgingen der Protestanten te doorstaan, leefde als balling eenige jaren te Grubbenvorst, waar hij vicarius was van het St. Catharina-altaar. In 1657 droeg hij zijn goederen over aan zijn neef Jan Goossens, bierbrouwer te Limmel en overleed in 1659 te Grubbenvorst, na een ziekte van vier dagen en werd aldaar in de kerk voor het St. Catharina-altaar begraven. Zie: Jos Habets, De voormalige heerlijkheid Borgharen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg (1873), 509-510.
19.05.1659
overleed Christina, vrouw van Jacobus den Rendtmeester, van ouderdom, veel verdriet onder de verwanten, voorzien van alle sacramenten, meerdere malen, dat zij ruste in vrede.
30.05.1659
overleed Anna, vrouw van Joannes Switten en daarna getrouwd met Hermannus Coulen, hoogbejaarde vrouw en voor enkele dagen hiervandaan vertrokken. In Velden overleden, ten huize van haar zoon (de eerste van acht), van alle sacramenten voorzien.
26.12.1659
overleed tegen de avond na langdurige bijna twee jaar durende ziekte Winandus, pachter op die Hoogwandt, uit Lottum afkomstig, jonge man, van vele sacramenten voorzien, dat hij ruste in vrede.


Begraafboek Grubbenvorst