Betouw

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Maasschippers in Venlo, later in Nijmegen:

 • Reyner inge Betouw (Freycken) en z'n echtgenote werden door de Raad van Beroerten (Bloedraad) veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de 'troebelen' in Venlo, in het Wonderjaer 1566. Reyner was diaken en ouderling, stond op goede voet met de predikanten en gold als contactpersoon tussen magistraat en sectariërs. In 1579 maakte hij deel uit van de calvinistische magistraat.
 • Ia. Derick in de Betouw trouwde Catharina Frerix (zij overleed voor 1622).

Kinderen van Derick en Catharina:

 1. Derick in de Betouw volgt IIa.
 2. Leonard in de Betouw vermeld 1622, volgt IIb.
 3. Marcellus in de Betouw
 4. Maria in de Betouw vermeld 1622, trouwde Balthasar hovenier te Wachtendonk.
 5. Henrica in de Betouw overleden voor 1645, trouwde Hendric van We(e)l.
 6. Marten in de Betouw trouwde Jenneken van Aerssen, hij woonde in Wachtendonk.
 • Ib. Johan in de Betouw (Jan) bijgenaamd de Geringhe, geboren circa 1571, maasschipper 1601, gildemeester kremersgilde 1622-1623, raadsverwant Venlo 1634-1637, paijburgemeester Venlo 1635, protestant geworden en gehuwd met 1. Immel van Lom en 2. Judith van Thoor. Uit deze huwelijken zijn geen kinderen bekend.
 • Ic. Reyner in de Betouw, geboren ca.1545, schepen van Venlo in 1580-1586 en burgemeester in 1579, 1583 en 1586 tijdens de eerste protestantse tussenperiode (1579-1586), hij trouwde Merry van Cronenborgh. Op 19.06.1626 komen Reynier Hendrix In de Beton en Mariken van Cronenborgh (hij geb. te Venlo ca.1568, Maasschipper, burger van Nijmegen 17.08.1606, grootburger ald. 28.08.1607. Hij huwde Mariken, zij was dochter van Jacob en Catharina van Arssen) voor als erfgenamen van Jacob van Cronenborgh en Catharina van Arssen (overdr. reg. Venlo 1626-34, fol. 27vs). Jacob van Cronenborgh en Catharina van Cruchten komen op 29.07.1589 in de overdrachtsregisters van Roermond (1548-91). Waarschijnlijk is Catharina van Cruchten identiek met Catharina van Arssen en is haar moeder een Van Cruchten, lid van een aanzienlijke Roermondse familie.
 • Ie. Thonis in de Betouw vermeld Venlo 1599, trouwde Lysbeth.
 • IIa. Derick in de Betouw geboren 1590/1595, lid van het Schippersgilde v.a. 1621, factoir 1625-1629, wijnkoopman, schepen Venlo 4 april 1634 - 28 augustus 1637, burgemeester 1636, woont 1640 in Nijmegen, daarna 1640-1644 in Wachtendonk waar hij vermoedelijk overleden is tussen 1644/1645, trouwde Venlo (R.K.) 9 december 1620 met Helena Bo(e)nebeckers, overleden in 1645, weduwe van Jacob (van) Aeretssen, burger en factoir te Venlo 1614, ijzerhandelaar 1616; dochter van burgemeester Henrick Boenebeckers en van N. Goris.
 • IIb. Schepenbank Venlo-nr.2594 (21.02.1637): Coram Lom et Boerman den 21ste feb 1637. Reynier inde Betou heeft vercoft een pont met haer toebehoor aan Lenart Jansen inde Betou waervoor hij belaeff te betalen die somma van 475 gl venlos gelt te betalen bij de leverantie hondert vijfftach gl ende vortz alle jaeren hondert gl tot de betalingen toeu.
 • Hen(d)rick Janssen In de Betouw , Borger Coopman en Maashandelaar te Nijmegen, geboren voor 1583 Aken, overleden na 1652. Hij trouwde 1e keer voor 1608 Geesken (Agnes) Tijsjen / Thijssen (geboren voor 1593, overleden voor 1629) en een 2e maal in Nijmegen 1629 Cunera Claessen , geboren voor 1609 Venlo, overleden na 1652.Maasschippers