Bours

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
 • Jacob Bours (Boers), geb. ca. 1625, ovl. 1680, mr. maasschipper en koopman, burger van Dordrecht, sinds 16.07.1669 burger en sinds 05.08.1670 grootburger van Nijmegen. Jacob Bours behoorde tot een typische maasschippersfamilie welke uit Elsloo stamde en, evenals de familie Clouns, verwant was met de bekende Limburgse, Dordse, Nijmeegse schippersgeslachten gelijk Blanckaerts, Coninx, Jorissen, Morees, Vermaessen, enz. Bij al deze families treft men zowel katholieke als hervormde takken. Hij otr./tr. Nijmegen (St.Steven) en Maastricht/Eijsden geref. 06.11/14.12.1659 met Maria Clouns (Kloens), geb. 17.08.1642 Maastricht, ovl. Dordrecht 10.07.1711, dochter uit een oude Eijsdense familie van maasschippers die zich vooral te Dordrecht en Nijmegen gevestigd had. Haar ouders waren Jan Cloens en Aeltje (Aletta) Melsers. Zij tr. 2o Nijmegen (St.Steven) 16.05.1687 (zij ouder dan 36 jaar, hij 36 jaar oud) met Petrus Nolens, ged. Roermond (St.Christoffel) 01.01.1651, ovl. vóór 03.04.1707. Evenals zijn vader was hij maasschipper en beleed de geref. godsdienst. Op 29.06.1682 verbleef hij te Dordrecht. Op 26.05.1687 werd hij burger, op 25.06.1688 grootburger van Nijmegen, in welke stad hij ook meester van het schippersgilde (1688, 1697) is geweest. Er zijn alleen kinderen uit het eerste huwelijk. Maria Cloens testeerde 09.09.1707 te Dordrecht. Op 07.11.1668 had zij reeds met haar eerste man voor notaris Corstius te Maastricht een mutueel testament opgericht en daarmede een vorig, enige jaren eerder te Dordrecht voor notaris van Noetten gemaakt, herroepen. Op 10.07.1711 overleed zij te Dordrecht, "sijnde weinige weken van te vooren van Luyck na Dordt afgekomen met verscheydene schepen geladen met Spykers, Yserwerk, Coolen, Gruys etc.". Te Luik moest zij toen nog enige leveranciers voldoen, maar de afnemers van haar koopwaren te Dordrecht hadden haar reeds een groot deel van de prijs betaald. nl. 36582 gulden.In haar laatste levensjaren had Maria Cloens als zetschipper en vertrouwensman haar schoonzoon Anthony Louis, echtgenoot van Joanna Boers. De boekhouding echter was ze tot het einde toe zelf blijven voeren. Toen de kinderen van Maria Cloens, die allen uit haar eerste huwelijk waren, 10.10.1711 te Dordrecht twee paatschepen, drie aken en een roeischuitje van wijlen hun moeder lieten veilen, bleken deze onverkoopbaar wegens ouderdom. Maria Cloens had meer dan dertig jaren met oude schepen de Maas bevaren. De onroerende goederen van haar nalatenschap lagen o.a. te Wessem, Elsloo, Breust en Eijsden. Het echtpaar Jacob Bours en Maria Cloens laten in Dordecht de volgende kinderen dopen:
  Bours.jpg
 1. Joannes, ged.16.02.1661; ovl. vóór 1713, tr. 1684 Helena (Heijltje) Moorrees, ged. Nijmegen 05.04.1663, ovl. na 1714, dr. van Dionysius Moorrees, maasschipper en grootburger te Nijmegen (1673) en Johanna Hermandr van Doesburg, gen. Schullings. In 1714 procedeert voor de Schepenbank Breust : Poulus Stassen namens Helena Morrees, weduwe van Johan Bours als erfgenaam van Jacob Bours en Maria Clouns, tegen de overige erfgenamen wegens een scheiding en deling.
 2. Aletta, ged.31.07.1662, drijft nog handel op de Maas (1719), ovl.1729 Nijmegen. Zij tr. 08.07.1689 in Weurt met Willem Vonck, ged.10.02.1664 Lobith Tolhuis, Rijnschipper, later Maasschipper, ontvanger der verponding te Nijmegen (1719), ovl. dec. 1746 Nijmegen, draagt 100 stenen bij aan de collecte voor de vloer van de kerk te Urmond (ca. 1700). Dit echtpaar schenkt een glas-in-lood raam met hun wapens voor de geref. kerk te Venlo. Wapen en Inschrift: WILLEM VONCK, ONTFANGER EN REKKENMEESTER VAN DE STADT EN SCHEPENDOMSREKENKAMER VAN NYMEGEN EN ALIDA BOURSSYN HUYSVROUWE 1719. Atelierontwerp 1719, Raam in het priesterkoor, Antiekglas/lood/grisaille, 90 x 60 cm.
 3. Petronella, ged. 09.11.1664, ovl. jong?
 4. Matthijs, ged. 17.01.1668.
 5. Aaltje, ged. 17.01.1668.
 6. Melser, ged.15.07.1669
 7. Petronella, ged.10.10.1670; geref.ged. Nijmegen (St.Steven) 07.10.1670; ovl. na 1729; was getrouwd met Frederik Nolens, maasschipper en koopman, gedoopt op 11.11.1657 te Roermond, overleden voor 1730 te Nijmegen, zoon van Peter Nolens en Agnes Vissers.
 8. Catrine, ged.02.11.1672; ovl. 1738, tr. 1694 Marten Jorissen (Jeurissen), draagt 100 stenen bij aan de collecte voor de vloer van de kerk te Urmond.
 9. Jenneken, ged.17.12.1673; was getrouwd 1702 met maasschipper Anthony Louis.
 10. Maria, ged.24.10.1676; getr. 1695 Pieter Croon
 11. Ida, ged. 16.04.1678
 12. Jacob, ged.16.10.1679
 • In 1662 passeert Mathias Boers verschillende keren de Venlose tol. Hij was getrouwd met Petronella Wijnen, in Elsloo worden hun kinderen RK gedoopt:
 1. Petrus, ged. 22.11.1654 (get. zijn Jacobus Boers en Beatrix Coninx)
 2. Henricus, ged.03.08.1656 (get. zijn Anna Wijnen en Nicolaus Hoogheiden)
 3. Anna, ged.11.05.1659 (get. zijn Petrus Corstiens (Corstjens) en Anna Wijnen)
 4. Joannes, ged. 24.08.1662 (get. zijn Maria Boers en Joannes Boers)Maasschippers