Chronologie van Dript

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondanks het feit dat de van Dript's veelvuldig voorkomen in de papieren overleveringen van o.a. Grubbenvorst, Velden, Blerick en Kessel zijn de genealogische gegevens schaars. Hieronder treffen we in chronologische volgorde een en ander aan, overgenomen uit diverse publikaties en onderzocht in een aantal archiefbronnen.


1260
Evenomus de Dripte, getuige in een oorkonde van het klooster Kamp
1265
Bertold de Dripte, getuige
1335-1341
Bertold jr.de Dripte, schepen van Rheinsberg (Archiv Camp)
13.12.1349
Everwin von Goiterswich bekennt dass ihm durch einen Tausch betr. einen Hof zu Blersheim völlig Genüge geschehen ist; Zeugen die Lehnsmannen Stheven von dem Berge und Jacob von Dripthe - gudendag nach Thom. [2] nr.457.
17.03.1351
Johan van Dript, zoon van Ludolph en schepen van Alpen, getuige en bezegelt bij ontslag van 12 personen als horige en opname als ministerialen (Stadsarchief Rheinberg).
29.08.1352
Plonys van Dript, onsen lyeven knape, wordt door Johan, graaf van Kleef, gemachtigd, het goed Aldenrijn, wat Evert van Wischel verpand heeft, weer in te lossen. Z'n vrouw heet Stina (1364).
01.11.1364
lijfrente voor Stynen, witlich wyf Plonys van Dript
25.08.1386
Johan van Nyelt, Johan van Bremen und Johan Cortoys, Schöffen in Barle, bekunden, dass vor ihnen Jungfer Gertrud, Joh.Coenen Tochter, an Isebrant Preute das ihr zugefallene Erbteil, nämlich "enen halven marghen tusghen Hunichem ende Peelden tusghen lande Johans van Dript ende Johan Brant van Barle, enen marghen onder Hunichem tusghen lande Wilken Heilmans van Heyden zyden, eyn tweedele tusghen Hunichem ende Peelden bueven lande Johan van Peelden ende Wilken Heilmans ende eyn tweedele tusghen Hunichem ende Peelden tusghen lande dese Greven van Cleve ende Willem Heylmans" in einem Brief der Schöffen von Rheinsberg unter Zustimmung ihres Bruders Dederich Croene verkauft habe. Da die Barler Schöffen kein eigenes Siegel haben, besiegeln die Schöffen von Mörs - nast Barth. [2] nr.819.
1386
Jacob van Dript draagt een halve molen bij Rheinberg over aan het klooster Kamp; de balk in zijn wapen is met een halve wassende maan beladen.
21.02.1388
Der Kölner Erzbischof Friedrich sagt der Stad Dortmund Fehde (twisten) an. Auf seiner Seite steht Graf Friedrich zu Mörs. Als Helfer werden genannt: Bernd von Sleyswick, die Brüder Bernd, Dietrich und Johan van Eyle, Ritter Wilhelm von Eyle, die Brüder Werner, Reyner und Isbrent tun ghen Hane, Johan von Merswick Stocc, Friedrich und Johan von Merswick, Heinrich Tecger, Rutger Tecger, Johan Clipper, die Brüder Johan und Plynys Schinck, Wilhelm von Boderich, Goyswyn und Rutger Pelden gen. Cluyt, Bertolt von Wolffkulen, Johan und Zweder Boldwich, Jacob von Dript, Sander von Eyle, Rutger von Eyle, die Brüder Johan, Bernd und Arnd von Asborgh usw. [2] nr.826.
1398
Johan van Dript, beleend onder Ossenberg. Den hoff ten Bussche, tot Ossenberge bij Bercke gelegen, hebben vrou Jutta van Aldenhove en Fije, heur suster, ontfangen (1326). Johan van Dript tot Bercke ontfinck den hoff ten Bossche (1398).
1417-1424
Johan van Dript, beleend onder Horst. Hoeve tot Koninxberge gelegen ter Horst, ende ¼ van den smalen thienden ter Horst ontfinck Johan van Dript (1417). Idem ontfinck 2 have geheiten Conincxberg met heuren tobehoren, gelegen in den kerspel van der Horst, en tuchtigt zijn vrouw Derich (Theodora) van Kessel (1424). Johan van Dript, erve sijnes vaders Johan (1459), idem (1465).
1424
Bertold van Dript, beleend onder Ossenberg. Johan van Dript erft op sijnes kinds kind. Cornelis van Baerle den hoff ten Bosch ofte Bosscherhoff(1498)
1426
Jan van Dript, heeft een zoon Jan.
28.03.1431
Gumprecht von Neuenahr, Erbvogt von Köln, Herr zu Alpen, belehnt Wolter von den Bongart mit dem Hof ther Specken, gen.das Kindergut, im Amt Rheinsberg in der Bocholt nebst 25 Morgen Land im Eversaler Feld. Lehnsmannen und Siegler: Bertold van Dript und Heinrich van D(ript). [2] nr.1757.
1433
Johan van Dript bevestigt de overdracht van de halve molen bij Rheinsberg (zie 1386).
1436
Johan van Dript, knape in Overkwartier; wordt genoemd onder de ridderschap van het Overkwartier in Roermond.
1440
Huwelijkse voorwaarden tussen Agnes Johansdr.van Drypt en Johan van Eyll. Archief kasteel Rechteren no.176, 407, 409 (uit: Het Archief van het kasteel Rechteren door D.P.M.Graswinckel en H.Hardenberg - Den Haag 1941).
1446
Dit syn die erffrenten, laeten ende erffpacht die joncker Johan van Drupt to Grebbevoorst jairlicx gilt datum int jair onss heeren duysent vierhondert en sessenveirtich : Thijs inge Heesken en z'n vrouw Griet, de jonge Theus Tymerman en z'n broer Goert Pynen en z'n vrouw Kathrijn (Brantacker), Goert vangen Lovendael en z'n vrouw Lysbeth, Griet van Wrijenbruggen en Johan haar zoon Jan van der Straeten en vrouw Mechtelt (Hambroeck)
16.07.1449
Heinrich von Dript wird vom Grafen Vincent von Mörs mit dem Houberg, dem Stockerfeld bei Rheinsberg, 60 Morgen Artland gross, belehnt. [2] nr.2533.
18.07.1449
Johan von Eill, Sohn von Johan von Eill und Agnes von Dript, wird mit dem Mörsischen Lehnsgut Gastendunck bei Hüls belehnt. [2] nr.2534.
05.07.1454
Johan Riekeberg, Priester, Seger van Eger und Rembolt van Rummel, geschworene Lassen des Karmeliterklosters in Mörs, bezeugen, dass Barthold van Dript dem S.Barbara Convent in Rheinberg zum Besten der Styne und Cathrine van Dript, Töchtern Johans van Dript, ein Gut zum Vierbaum gehörig in den Hof zu Budberg übertragen hat - freytag nach uns. frauen Visit. [2] nr.2836.
1459
HORST Johan van Dript, als erfgenaam van zijn vader Johan, wordt beleend met 2 hoeve [oppervlaktemaat] te Horst en ¼ deel van de smalle tienden te Horst. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 130.
01.01.1462
Johan van Dript, Heinrichs Sohn, wird mit dem Stockerfeld bei Rheinberg vom Grafen Vincent von Mörs belehnt. [2] nr.3038.
02.01.1462
Arnd von Schwelgeren und Hayn Weghe, Gerichtsleute zu Budberg, bezeugen, dass die Brüder Everd Holland, Wilhelm Priester und Otto dem Johan Kontstege ein Stück Land, die Hönep-Kuhle geheissen, verkauft haben. Anlieger: Kloster Kamp, Johan van Dript - nächster Tag nach Neuenjahrstag. [2] nr.3198.
1465
HORST Johan van Dript vernieuwt de leeneed van 2 hoeve ( = oppervlaktemaat) te Koninxberge onder Horst en ¼ deel van de smalle tienden te Horst. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 130.
01.10.1468
"op sent Remisdach episcopi" Johan van Dript en Agneze van Zandwick verklaren dat zij afstand doen van hun rechten op vijftien morgen akkerland die het klooster van hun en van Johan van Dript in erfcijnsgoed hield. Bezegelaars: Johan van Dript, Agneze van Zandwick, Heynrick Collart en Johan Houfft.
21.02.1469
Johan van Dript und Frau Elisabeth bekunden, dass der Kölner Erbvogt Graf Gumpr.von Neuenahr ihr Holzgewachs mit Benden und Land in der Asdonck bei Rheinberg, haltend 9 oder 10 Morgen, gehörend in den Hof then Homelnist zu Nieder-Budberg von der Lehnspflicht befreit hat, wofür sie ihm 4 Morgen Benden am Koedyck vor Orsoy überwiesen haben. [2] nr.3451. Zij hebben een dochter Alheydis en 'n zoon Jacob. RAL Maastricht, Kruisheren Venlo, inv.nr. 39: charter met zegels uitgezonderd Zandwick; inv.nr. 214, fol. 222vs-223, 277.
29.01.1469
Johan van Dript, Bartolds Sohn, und Frau Elisabeth übertragen drei Mönchen zu Kamp, als Leibgewinns-Gut zu drei Händen ihren Hof in der Asdonck mit seinem Holzgewachs, Artland und Zubehör, gehörend in den Hof ten Hummelnist zu Boedberg, den der Verkäufer vom Grafen Gumpr.von Neuenahr zu Mannlehen hält, gegen einen Zinspfennig von einem alten Mörchen. [2] nr.3452.
21.02.1469
Johan und Elisabeth van Dript und Tochter Alheid verkaufen der Abtei Kamp ihr Gut in der Asdunck im Gericht Boidbergh. [2] nr.3454.
13.11.1470
Johan van Dript, Heinrichs Sohn, wird mit dem Hofe zu Vennickel bei den Hof zer Aar vom Grafen Vincent von Mörs belehnt. [2]nr.3535.
1475
Jacob van Drypt, schepen te Rijnberk. Archief kasteel Rechteren no.309 (uit: Het Archief van het kasteel Rechteren door D.P.M.Graswinckel en H.Hardenberg - Den Haag 1941)
1484
Huys van Dript wird vom Grafen Vinc.von Mörs mit dem Gute Vennickel bei Traar belehnt. [2] nr.4000.
02.02.1485
Johan van Dript en Aelheit "miene regte huysfrauw"
1489
Gaert van Kessel geheiten Roffert, erve sijnes vaders Elberts, 10 Octobris 1473. Dirck van Drypt Janssoon beleent, 11 Junii 1489. Bij des Hertogen wijer an er stat Venlo gelegen. Idem eedt vernijt tot behoeff Cuenen Hoefts, weduwe (1493).
1489
Jan van Dript ; Herman van Dript met zijn kinderen Jacob en Lysbeth (getrouwd met Maarten van Broeckhuyzen ??)
11.06.1489
VENLO Dirck van Drypt Janssoon wordt (als hulder?) beleend met de kamp genaamd Gruenwalt, gelegen te Venlo bij de wijher van de hertog. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 35-36.
02.08.1491
Op St.Petersavond verpacht Jan van Dript de halve Tiegelwey aan Gossen op den Bergh en Metten z'n huisvrouw. Zijn zoons Herman en Diederick bevestigen dit in april 1492.
16.11.1491
"des guedendaghs nae sent Martijnsdagh episcopi" - ROERMOND Johan Hillen en Dederick Hillen, schepenen te Roermond, verklaren dat Reyncken Trippemeker en zijn vrouw Aleyt een jaarrente van 15 Rijnsguldens ten laste van de stad Roermond, vermeld in een akte van 22 juni 1489, hebben overgedragen aan Beele van Drypt, abdis van het juffrouwenklooster (Munsterabdij) te Roermond, ten behoeve van dat klooster. GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 478, blz. 9-10; regest nr. 868.
1492
koopt Johan van Dript de Fronhof, bij de onder Wankum gelegen burcht Pellant; 1541 Everhard; 1563 Hugo; 1602 Everhard (Archiv auf Schloss Caen).
11.05.1492
WACHTENDONCK Thijs van Reide, scholtis te Wachtendonck, Jenken Thegijves, Nyeles opter Horst en de overige laten van het gerecht Geisseren in het land van Wachtendonck, verklaren dat Gertruyt van Schewick de heerlijkheid en het goed Pellandt (hoeve onder Wankum) en de hof te Glynssum met de daartoe behorende rechten, tienden, cijnzen en laten heeft overgedragen aan Johan van Drypt. Gertruyt had deze goederen verworven door middel van gerechtelijk beslag ten nadele van Henrich, heer te Gemen en Wevelinghoven. RAL Maastricht, Staten Overkwartier nr. 309; regest nr. 53.
1504
GRUBBENVORST Herman van Dript vernieuwt de leeneed van het huis Caldenbroeck in het land van Kessel gelegen. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 136-137.
1504
WANKUM / CALDENBROEK Ten overstaan van de leenheer Alart III van Goor legt Herman van Dript de eed van hulde van Kaldenbroek en van de Kesselshof af. Maasgouw 1901 (nr. 23), blz. 52.
1504
Den hoff te Crykenbeke als die gelegen is, ende dat penninckgelt dat daerinne hoort, helt Alert van Goor, onmundig, erve sijnes vaders Gerrits (1502). Sijn momber is Alert van Kessel. Idem eedt vernijt deur Herman van Dript (1504). Idem 18 november 1523.
1513
De oude jonker Jan van Dript overleden
+22.12.....
Jacob van Dript, getrouwd met Agnes NN; hun zoon [4]:
+26.08.....
Johan van Dript, getrouwd met Theodora van Kessel (+30.03.....) [4]; hun kinderen:
 1. +12.04.1521, Bela van Dript, abdis adellijke abdij O.L.Vrouw Munster te Roermond [4]
 2. +26.12....., Johan van Dript, getrouwd met Aleydis NN (+02.12.....) [4]
 3. +25.04....., Elisabeth van Dript, getrouwd met NN van Egeren [4]
1515
Deling Herman & Diederick van Dript (VROA 190..)
1525:Bartolt van Dript erft op sijnen soon(....?). Seger van Dript den hoff ten Bosch geheiten ofte Bosscherhof, bij der stadt Rhijnberck in der heerlickheyt van Ossenberch van alts gelegen, tot Gelderschen rechten met 15 golden Rhijnsgulden te verhergewaden, 16 Novembris 1525. Idem crigt consent hieruut te versetten 11 golden rijnsg.eens, 17 Novembris 1525. Cornelis van Baerle, bij transport Segers voornoemd dit leen ontfangen hebbende draegt sulx weder op Wilhem van Horn genant Schram, 13 Novembris 1534.
21.08.1525
SWALMEN-WIELER Herman en Dirck van Dript, broers, worden beleend met het leengoed genaamd Wylre onder Asselt gelegen met alle rechten en toebehoren. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 107.
06.03.1534
Wilhelm, Graf von Wied und Mörs, belehnt Everhard von Dript mit dem Stockerfeld bei Rheinberg und dem Hofe Vennickel zu Traar, wie vor ihm weil. Hugo von Dript. [2] nr.5175.
06.03.1534
Graf Wilhelm von Neuenahr-Mörs belehnt den Eberhard von Dript mit dem Hof Vennickel bei Hof Aer, der früher an Hugo von Dript verliehen war. Zeugen: Johan von Pelden-Clout und Jasp.von Eyll. Urkundenbuch der Stadt Krefeld und der alten Grafschaft Mörs nr.5176.
17.09.1538
PELLAND Hendrick Schenck van Nijdecken, heer te Walbeck en drost van het land van Wachtendonck, verklaart op verzoek van Evert van Dript, eigenaar van de heerlijkheid Pellandt, dat hij beloofd heeft dat hij de onderzaten van deze heerlijkheid niet meer zal belasten met diensten en betalingen, zoals hij sedert het beleg van Wachtendonck in 1501 heeft gedaan. Hij zal de heerlijkheid weer beschouwen als afgezonderd van het land van Wachtendonck, zoals voorheen. Mede bezegeld door Loyff van Egeren, drost van Gelder, en Johan van Barll. RAL Maastricht, Staten van het Overkwartier van Gelder, inv. nr. 309; regest nr. 90. Vgl. Publications etc. 13 (1876), Necrologium Munsterabdij Roermond, blz. 209: 25 april, z.j. Obbijt Elizabeth de Dript, dicta ab Egeren, soror domine Bela de Dript, nostre abbatisse.
1538
idem 20 oktober 1538. Idem bij transport Catrinen van Eyl Arnts dochter ontfengt die versette 22 molder rogge boven verhaelt, 16 junii 1539.
1539
Derck van Dript en Marten van Oen, erven hares ooms Hermans van Dript, ontfangen den hoff to Wylre, in den Ampt van Montfort, in den kerspel van Asselt gelegen, 9 Junii 1539. Idem eedt vernijt voor sich ende Lijsbet van Dript, huysfrou Martens van Broeckhusen van Oen, 10 julii 1544. Idem vernijt ... etc.1 februari 1557.
09.06.1539
SWALMEN-ASSELT - Derck van Dript en Marten van Oen, als erfgenamen van hun (?) oom Herman van Dript, worden beleend met de hof te Wilre in het ambt van Montfort in het kerspel van Asselt gelegen. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 107.
1540
Evert van Dript beleent, 4 Junii 1540 ; 24 mergen lants gehorende in den hoff (Nykerken).
1544
Elisabeth van Dript d.v. Diederick en getrouwd met Martin van Broeckhuysen van Oijen; met Angerade beleend.
02.08.1545
"die halve thiende to Hyen, in der maelschap van Wely gelegen" Catrin van Balveren Adrianstochter; 15.06.1550 haren man Evert van Dript; 08.07.1561 Evert van Dript; 01.11.1564 Catrin van Balveren deur haren zoon Diedrick van Zuylen.
04.12.1545
Heiratsvertrag zwischen dem Drosten Goswin von Hunseller und Anna von Barll, der Tochter Goswins von Barll. Brautzeugen für den Brautigam: Bertram von der Lipp gen. Hoen, Drost zu Mörs und Krakau, Emmerich Huert, Evert von Dript und Jacob Ingenhoven zu Glinde, und für die Braut: Cornelis von Barll, Johan von Nuyrnum gen. Schram und Wilhelm von Barll, Schultheiss zu Rheinberg. [2] nr.5415.
1547
Diederick van Dript noemt zelf Anna NN als z'n huisvrouw, Margriet als z'n dochter en Johan van Boeckholt als z'n zwager
26.01.1550
De nalatenschap van wijlen Dedrich van Dript en diens weduwe Margriet van Meer wordt gedeeld tussen Dederick van Dript en zijn echtgenote Cornelia van Erp; Johan van Boickholt als man van Johanna van Dript; en Agnes van Dript, weduwe van Caspar Hoeveler. Johan van Boickholt ontvangt o.a. de halve hof te Swalmen (Wielerhof), waarvan Merten van Oeyen-Dript de andere helft bezit. RAL Maastricht, Familie-archief Van Merwijck-de Keverberg V 1504, Aldenghoor inv. nr. 269 + 151.
26.01.1550
Verdeling "gereiden end ongereiden guederen" van jonker Dederick van Dript aan z'n kinderen Dederick, Johanna en Agnes van Dript:
 1. Dederick ( x Cornelia van Erp) erft het goed de STEEG met alle daarbij behorende pacht, thijns en rente. In Velden de hof met pacht, thijns en "gewerff visscherien". Moet verder zus Agnes en zwager Johan van Boeckholt jaarlijks "100 bescheiden daler off die gerechte werde" betalen.
 2. Johan van Boeckholt ( x Agnes) de pacht ter Horst tot Coninxberghe geheten met al z'n gewin en gewerf. De halve hof tot Swaemen (de andere helft heeft Dript's zwager Marten van Oijen).
 3. Agnes ( x weduwe van Casper Houclers) ontvangt de hof tot Mersloe binnen het kerspel van Raede, de hof tot Oirloe en de hof tot Meerloe.
De moeder ontvangt de rest van haar leven van de drie kinderen 75 malder rogge (ieder 25). De dochters mogen de huisraad van de STEEG verdelen, Dederick krijgt het zilverwerk, kleren en de andere goederen. Dederick en Johan van Boeckholt zegelen zelf, Agnes laat Alart van Goert zegelen. De vrienden en "maeghen" Martin van Oijen, Johan van Erp genaamd Werrenborch en Gerhart van Holtmoelen getuigen. [3] nr.600.
15.11.1552
Schepenbrief van Venlo, waarbij Johan Rameleer afpandt ten laste van Dederick van Dript en Cornelis van Sievenheim, al hun goederen gereed en ongereed, die zij binnen het gerecht van Venlo hebben, krachtens rechtelijk vonnis op hen gewonnen na uitwijzing van het "gerichtsignaet ind urckenboeck" en tenslotte het pand verkoopt aan Helwick Konen, gerichtsbode die daarin geërfd en geguet wordt. [1] nr.362
06.11.1553
[3] Fam.archief Keverberg 602A: Schepenbrief Venlo. Verklaring dat Johan van Lom en Lenart van Beeck een schepenbrief van Berck (Wegbergh) hebben gezien waarin Dirck van Dript een rechtsvordering met kommerrecht genomen heeft op de goederen van jhr.Pollart en Elisabeth van Erp. Immissie van Dederick van Dript ende Cornelia van Erp in de goederen van Rutger Pollart to Weghberch: door de schepenen aldaar gewesen ende geschiet anno 1553 op St.Martens avondt.
1556
Johanna van Dript, huysfrou Joriens op ten Berg, 4 Julii 1556 ; 24 mergen lants gehorende in den hoff (Nykerken).
1556
Johanna van Dript, beleend met Daemshof, dochter van Evert van en tot Dript en "de dochter" van Berndt van Ingenhove tot Gelinde
1563
Den Gruythoff anders geheiten den hoff op den Dert. Johan van Wevert beleent, 9 Julii 1547. Idem ende Beatrix Nijt van Birgell transporteren op Jorien op den Bergh ende Johanna van Dript, ehelieden, 28 Julii 1564. Idem beleent, 17 Februarii 1564. (Nykerken)
15.06.1556
SWALMEN-ASSELT - Derck van Dript krijgt uitstel voor het afleggen van de leeneed van het leengoed genaamd Wylre onde Asselt gelegen. Sloet: Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Arnhem, 1904. Blz. 107.
12.03.1565
accoord tussen Rutger van Pollart en Dirck van Dript "wegens pretensie op malcander", gesloten te Neer. [3] nr.603 (ongeordend gedeelte).
..........
Agnes de Dript, dame de Gribbenvorst, fille de Thierry de Dript chevalier sire de Gribbenvorst et de Cornelie van Erp, petite fille de Thierry de Dript chevalier sire de Gribbenvorst et de Marguerite van Neer.
1568
Agnes van Dript trouwt met Caspar van Keverbergh (*1543 ; +1619 in Opoeteren ; trouwt in 1587 voor een tweede keer met Catharina van Hove)
18.02.1569
Wilhelm von der Lipp gen. Hoen, Gemahl von Agnes van Dript, wird mit 6 Morgen Land am Homberger Busch vom Grafen von Mörs und mit dem Gute Vennickel bei Traar belehnt. [2] nr.5813.
18.02.1569
Wilhelm von der Lipp gen. Hoen, Gemahl von Agnes van Dript, wird mit dem Stockerfeld bei Rheinberg belehnt. [2] nr.5814.
15.08.1571
Schepenbrief van Venlo, waarbij Caspar van Kyverbergh en Agnes van Drupt echtelieden, verklaren, dat Dierick van Drupt haar vader en Elisabeth van Suyrmont, zijn huisvrouw, beloofd hebben hen schadeloos te houden wegens 200 daalders hoofdsom die zij van Griet op ten Kamp opgenomen hebben en hun goederen te Grubbenvorst en elders verbonden hebben, krachtens hun bekentenis voor richter en schepenen. [1] nr.560
11.02.1573
Caspar van Keverbergh en Agnes van Dript verklaren dat zij hun schaden niet zouden verhalen op de goederen die Elisabeth van Surmond zelve aangebracht had. [1] nr.560
15.06.1576
Beatrix von Honseler, Witwe von Hugo von Dript, lässt Johan Ingenhoff für ihren Sohn Everhard, sich selbst die Leibzucht vorbehaltend, das Lehen Stockerfeld bei Rheinberg und Mönks-Gut bei Repelen empfangen. [2] nr.5946.
15.05.1579
is een extract gedateerd uit het testament van Caspar van Keverbergh en Agnes van Dript (is zij in 1579 overleden ?). [1] nr.483
06.03.1584
Everhard von Dript wird mit dem Lehen Stockerfeld bei Rheinberg belehnt. [2] nr.6085.
20.09.1584
accoord tussen Dederick van Dript en Caspar van Keverbergh. [1] nr.485
26.07.1587
Dederick van Dript geeft aan z'n broer Johan 25 goudguldens
.........
wie schrijft (niet Agnes !) en wanneer ........Item besweren ick mij zeer dat ick dat boeck niet tho sien ..krigen.. kom dair Derick van Dript min vader zelig tho boeck steet als der leen brieff vermelt, sold billicx die steig fuer geschreven ....als der brieff vermelt und ouck miner zelighe fueralderen bueck vermell .....
25.01.[15]89
BEESEL-LEEUWEN - Overdracht Schei. Ten overstaan van de Gelderse leenmannen Dierick van Drupt en Herman d'Lat Lenertsz. dragen Johan Vinck en zijn echtgenote Walburgh hun hof te Biesell over aan hun zoon Arnt Vinck. GA Venlo, SA Venlo inv.nr. 2668.
17.05.1592
in Lobberich bijgezet Johanna van Dript zur Steegen (*1545/1546 d.v. Diederich en Margriet van Boxmeer); zij was getrouwd met Johann II van Bocholtz zum Hove (z.v. Godert VII +1532 en Maria von und zu Buschfeld +1530), drost van Krieckenbeck en Erkelenz, rechter in Arnhem en de Veluwezoom; +1553 in Arnhem in de Minoritenkerk bijgezet.
11.05.1604
getuigt ene Eberhardt van Drypt
05.11.1610
Hauptmann Reiner Collart, Gemahl von Mechelina von Kessel, Witwe von Everhard von Dript, der ihr im Testament vom 3 Nov.1605 alles vermacht hat, verlangt die Belehnung mit Valken- und Ulmen-Gut, wogegen Gisbert von Broichusen protestiert. [2] nr.6356.
1611-1614
Otta van Dript, de vrouw van Evert van Broichhausen
24.04.1615
Die Witwe von Gisbert von Broichusen geb.von Dript verlangt die Belehnung mit Valken- und Ulmen-Hof, wie Johan Ingenhoven in Behuf ihres Bruders Hugo von Dript belehnt gewesen. [2] nr.6526.
16.10.1616
trouwt in Venlo Joannes Driptius met Maria ab Haldermont (get.Johannes Dript en Dijonisio Huets)
29.07.1620
trouwt in Blerick Nicolaus van Dript met Aleidis Bucken (d.v.Hermanus Bucken en Mechteldis Bitzen). In Venlo worden twee zoons geboren:
 • 16.03.1624 Theodorus (get.Joannes Voss en Katharina Bucken)
 • 06.11.1630 Nicolaus (get.magister-meester Joannes Dript en Catharina Bucken)
1627
Verklaring over het gedrag van Everardus à Dript voor fam.v.Dript, Gijns. Magazijnlijst v/d archieven v/h Huis Well - H.Wolffs - RAL 16.1112.B.
02.02.1627
trouwt in Venlo Leonard Drubt en NN v.d.Horst (get.Christianus Hanen en Joannes Bonen)
22.09.1630
trouwt in Venlo Joannes Driptius en Joanna Bernardts (get.Jacobo Spikerman en D.Gosuino Stoutsman presbijteris-priester). Het echtpaar Joannes van Dript en Joanna Ververs laten drie kinderen dopen in Venlo. Loef van Darth trouwde Venlo 14 september 1638 met Joanna Ververs, weduwe van Joannes van Dript.
 • 01.08.1631 Maria (get.Leonardus Rodolphi en Maria Bernardi)
 • 12.01.1633 Petrus (get.Joannes a Dueren)
 • 17.06.1635 Maria (get.Henricus ingen Ray en Sybilla Bernardts)
02.06.1632
trouwt in Venlo Leonardus Drip en Gudula Hollanders (get.Henrico Loeffs en Nicolao Huets). In Venlo worden twee kinderen gedoopt:
 • 03.03.1633 Elisabeth (get. Theodorus Hueets en Joanna Bernarts)
 • 31.01.1639 Petronella (get.Conrardus Krekelman en Maria Berckmans)
Voorpagina-Dript.jpg
Raam-Dript.jpg
1633
Laurentius van Dript geboren in Venlo, overleden te Neuhauff 27 April 1686, was in de benediktijner-abdij Sint Vitus te Gladborch getreden en sprak aldaar 17 Febr. 1652 zijn kloostergeloften uit. Gedurende vele jaren was hij in zijne abdij en in de abdij Corvey werkzaam als professor der theologie, totdat de prinsbisschop van Paderborn, Sigismond, hem bij zich riep en aanstelde als zijn theologaal en commissarius en vicaris-generaal van zijn bisdom. Hij was een geleerd theologant en gaf verschillende werken uit, doch kwam door zijne strenge richting en meening tot afwijking van de kerkleer. Zijn werk Statera et examen libelli a sacra congregatione proscripti cui titulus: Monita salutaria Beatae Virginis ad suos cultores indiscretos (Colon. 1675 en 1677) werd door decreet 19 Juli 1678 op den index geplaatst ‘donec corrigatur’ (Index librorum prohibitorum recognitus S.S.D.N. Benedicti XV jussu, Rom. 1917, 117; Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, Bonn 1885, II, 550). Hij gaf nog uit: Antidecalogus theologico-politicus reformatus cum appendice refutatoria Theodori Reikingk, quondam Daniae cancellarii in regimine ecclesiastico (Col. 1672 en Paderborn 1672); Virgo Lauretana (Neuhuzii 1673); Speculum archidiaconale sive praxis officii et visitationis archidiaconalis in gratiam vicariorum generalium, achidiaconorum, aliorumque visitatorum synodalium et curam animarum habentium, compilatum (Neuhus. 1676); Cautio judicialis praelatorum ecclesiasticorum et regularium in quo quod fit summarie de plano, simpliciter, sine strepitu et figura judicii, sola rei veritate inspecta, et quomodo superiores ecclesiastici et regulares contra suos subditos in causis levibus, gravibus seu criminalibus procedere debeant paucis demonstratur (Neuhusii 1684). Titelblatt zum Werk Virgo Lauretana Commentarijs Illustrata per Reverendissimum Patrem Laurentius a Dript. Nach einer Zeichnung von Johann Georg Rudolphi in Kupfer gestochen von Johann Heinrich Löffler
14.09.1638
trouwt Joanna Ververs, de weduwe van Joannes van Dript, met Loef van Darth
..........
Anna, d.v.Joannes Adolphus Schenck van Nydeggen en Agnes van Dript
 • [1] Magazijnlijst van de archivalia der heren van Kessel uit de familie van Merwyck en de Keverbergh R.A.L.
 • [2] Urkundenbuch der Stadt Krefeld und der alten Grafschaft Mörs
 • [3] Familie-archief de Keverberg R.A.L.
 • [4] Necrologium Abdij O.L.Vrouw Munster Roermond (Publ.XIII)
 • - Geschichte der Stadt und des Landes Wachtendonck (Leopold Henrichs - 1910)
 • - Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgebung (1974)