Clouns: verschil tussen versies

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Jan Cloens en Aeltje Melsers (ca.1610-ca.1672))
 
Regel 33: Regel 33:
 
#'''Pieter''' (de Jonghe Jansz), grootburger te Nijmegen 1675, afkomstig uit Eijsden; woont voor 1677 in de Priemstraat te Nijmegen, koopt daar op 14.06.1679 een huis aan de Lage Markt; met zijn vrouw als burger en burgeresse te Dordrecht vermeld (1703), koopman te Dordrecht, trouwde 1674 Christina (Catrijn) Backus, overleden na 1681, dochter van Jan Baccus, schipperburger der stadt Ruremonde (1644) en Jenneken Corstiaens. Op 16.05.1674 werd de akte van huwelijkse voorwaarden verleden tussen Pieter Jansz Cloens, j.m., coopman en maesschipper, borger tot Nimmegen bij absentie van sijn vader Jan Cloens den ouden, geassisteert met joffr. Aeltje Melssers sijne moeder, toecomende bruijdegom en Catharina Baccus, j.d., geassisteert met Jan Baccus, coopman en borger tot Roermonde, haren vader en Jenneken Corstiaens hare moeder, toecomende bruijt.  
 
#'''Pieter''' (de Jonghe Jansz), grootburger te Nijmegen 1675, afkomstig uit Eijsden; woont voor 1677 in de Priemstraat te Nijmegen, koopt daar op 14.06.1679 een huis aan de Lage Markt; met zijn vrouw als burger en burgeresse te Dordrecht vermeld (1703), koopman te Dordrecht, trouwde 1674 Christina (Catrijn) Backus, overleden na 1681, dochter van Jan Baccus, schipperburger der stadt Ruremonde (1644) en Jenneken Corstiaens. Op 16.05.1674 werd de akte van huwelijkse voorwaarden verleden tussen Pieter Jansz Cloens, j.m., coopman en maesschipper, borger tot Nimmegen bij absentie van sijn vader Jan Cloens den ouden, geassisteert met joffr. Aeltje Melssers sijne moeder, toecomende bruijdegom en Catharina Baccus, j.d., geassisteert met Jan Baccus, coopman en borger tot Roermonde, haren vader en Jenneken Corstiaens hare moeder, toecomende bruijt.  
 
#'''Maria''' (Marije), geboren 17.08.1642 Maastricht; overleden 10.07.1711 in Dordrecht. Ze trouwde 1e keer in de kerk van Eijsden 14.12.1659 met Jacob [[Bours]] (Boers), maasschipper en koopman, burger van Dordrecht, burger van Nijmegen 1669, grootburger van Nijmegen 1670, geboren circa 1625. Ze hertrouwde Nijmegen 16.05.1687 Peter Nolens maasschipper.  
 
#'''Maria''' (Marije), geboren 17.08.1642 Maastricht; overleden 10.07.1711 in Dordrecht. Ze trouwde 1e keer in de kerk van Eijsden 14.12.1659 met Jacob [[Bours]] (Boers), maasschipper en koopman, burger van Dordrecht, burger van Nijmegen 1669, grootburger van Nijmegen 1670, geboren circa 1625. Ze hertrouwde Nijmegen 16.05.1687 Peter Nolens maasschipper.  
#'''Aletta''' (Aeltje), ged. 01.01.1638 Dordrecht, jonge dochter van Nijmegen (1662), Gereformeerde ondertrouw Nijmegen en Eijsden 13.07/06.08.1662 Hendrik Goossensz (Govertsz) Vermaesen, j.m. van Nijmegen (1662). Aletta hertrouwde wellicht in Eijsden (Ger.) 14.09.1670 Govert Servaes.
+
#'''Aletta''' (Aeltje), ged. 01.01.1638 Dordrecht, jonge dochter van Nijmegen (1662), Gereformeerde ondertrouw Nijmegen en Eijsden 13.07/06.08.1662 Hendrik Goossensz (Govertsz) [[Vermaesen]], j.m. van Nijmegen (1662). Aletta hertrouwde wellicht in Eijsden (Ger.) 14.09.1670 Govert Servaes.
  
 
==Diversen==
 
==Diversen==

Huidige versie van 31 aug 2011 om 10:59

Jan Kloens en NN Libert (ca.1595-1691)

Jan Kloens, geboren ca.1595, overleden 02.10.1691, woonde over de Houtenbrug te Dordrecht, trouwde vóór 1615 NN Libert, overleden 27.09.1690. Zij testeerden 20.11.1685. Hun kinderen:

 1. Pieter, geb. Eysden 1615, ovl. 30.09.1695 Dordrecht, wordt op 03.12.1643 genoemd als Peter Clouns, Maesschipper, burger van Roermond; was in 1690 Achtraad te Dordrecht, doch bedankte wegens zijn hoogen ouderdom, trouwde Dordrecht 04.02.1646 Elisabeth van Oost, dr. van van Christiaan van Oost en NN Boeyen. Zie beneden
 2. Jan, geb. vóór ca. 1635, ovl. na 1672, veertigraad te Dordrecht in 1672, koopman (1692), tr. vóór 1655 Barbara Paradijs

Pieter Cloens en Elisabeth van Oosten (ca.1615-1695)

Op 03.04.1658 verkocht Ida van de Camp, de weduwe van Aert Hillen, het huis Nieuwe Haven nr.30 – Dordrecht voor f 5.375,00 aan Pieter Cloens uit Eijsden, wederom een Maasschipper. De koper betaalde f 1.375,00 contant en bleef de rest van de koopsom schuldig met een schuldbrief: "Ida van de Camp wed. Aert Hillen verklaart final vercocht te hebben aan Pieter Cloens (coopman) een geheel huys ende erfve mitsg. alle 't gunt daerinne st./gel. op de Nieuwe Haven van outs genaempt 't huys te Hemert' tusschen den huyse van juffr. Beatrix van Brousterhausen wed. Cap. Jan Janssen Gernau aen d'een en 't huys van de heer Johan van Neurenburch aen de andere zijde."

Ida van de Camp overleed op 26.12.1659 in het huis van haar zoon Jan Hillen aan de Gravenstraat. Haar totale nalatenschap bedroeg hfl. 18.359;17;8 en bestond uit rentebrieven, obligaties, onder andere in de Oostindische Compagnie ter camere Rotterdam, een hofplaats of moeshof in Wessem, diverse percelen land in Wessem; kleding; zilverwerk; huisraad en een schuldbrief op Pieter Cloens, de koper van het huis.

De familie Cloens of Kloens zou het huis met drie generaties ruim 65 jaar in eigendom houden. Pieter Cloens trouwde op 21.01.1646 met Lijsbet Corstiaens van Oosten. Elisabeth van Oosten overleed op 31.07.1690 bij 'de houte brug' en haar man Pieter Cloens op 30.09.1695, eveneens in het huis bij 'de houte brug'.

Waarschijnlijk is kort na 1658 aan de zijde van de Hoge Nieuwstraat de zogenaamde "binnenhaard" gebouwd, die zijn contouren bij de recente verbouwing bloot gaf. Een 17e eeuwse binnenhaard was de eigenlijke woonkamer, die in het midden van het huis was gesitueerd en waarin zich een grote haard bevond. In de kamers aan de gevelzijde werd meestal niet gestookt, de binnenhaard was de plaats waar het behagelijk was. Bij de verbouwing van het huis kwam een balkenplafond tevoorschijn met beschilderde decoraties. De wijze van beschilderen sluit aan met decoraties die rond 1655 in het Amsterdams stadhuis zijn toegepast.

In het gezin van Pieter Cloens en Elisabeth van Oosten werden volgende kinderen geboren:

 1. Johan, geb. vóór ca. 1655, ovl. Dordrecht 31.10.1701, meester-munter van de Grafelijkheids Munt te Dordrecht, tr. 1676 Jacoba van Marees.
 2. Pieternella, geb. Maastricht 28.08.1648, ged. Maastricht, ovl. Dordrecht 15.04.1702, begr. Grote Kerk aldaar op het koor, tr. Dordrecht 19.09.1679 Adriaan Op de Camp, geb. aan de Roer 01.02.1639, ovl. Dordrecht 05.09.1714, begr. Grote Kerk aldaar op het koor, koopman en ouderling te Dordrecht, wednr. van Maria van Boedonck, zn. van Adriaan Op de Camp en Ida Op de Camp.
 3. Christiaan (Corstiaen), geb. Dordrecht 28.04.1651, ovl. (Dordrecht?) 13.02.1725, koopman te Dordrecht.
 4. Pieter, geb. Dordrecht 04.10.1653, ovl. 15.01.1728.
 5. Johanna, geb. 12.01.1659, ovl. 1743, 1e huwelijk Dubbeldam 28.01.1693 met Capitein Martinus Kloens, geb. 25.04.1655, overleden 01.10.1699, zn. van Jan Kloens en Barbara Paradijs (zie hieronder), 2e huwelijk 24.05.1706 met de ‘adellijke’ Johan van den Santheuvel, geb. 18.10.1658, ovl. 12.05.1717, zn. van Hendrik van den Santheuvel en Johanna Repelaer.
 6. Dr. Mr. Arnold, geb. Dordrecht Nov. 1662, ovl. ongehuwd (Dordrecht?) 30.11.1743, promoveerde in 1692 tot J.U.D., was mansman van den Hove en hooge Vierschaar van Zuid-Holland en Achtraad te Dordrecht.

Op 11.05.1724 verkocht Johanna Kloens het huis dat dan bewoond wordt door de weduwe van Doctor Kruyskerken voor f 1.500,00 aan Adriaan ten Schep en Hendrick Schoolting. Vermoedelijk is het huis in de periode dat Johanna Kloens eigenaresse was verhuurd geweest.

Jan Cloens en Aeltje Melsers (ca.1610-ca.1672)

Jan Cloens, overleden na 1672, vermeld als Jan Clouns op de "Lijste van alle schipperburgers der stadt Ruremonde, die servies zullen moeten betalen" (11.2.1644), trouwde voor 1635 met Aeltje (Aletta) Melsers, overleden na 1674. In 1693 procedeert voor de Schepenbank Breust : Teuwis Spits als schatheffer tegen de erfgenamen van Jan Clouns en de erfgenamen van Jan Frambachs, over een reële schat. Hun kinderen:

 1. Catharina, begraven 30.04.1696, 1ste huwelijk Grave 27.08.1667 Jan Frans (Francois) Omelingh, gedoopt Grave 15.04.1643, beziender van den tol te Genneperhuis, zoon van Jan Cornelissen Omeling en Catharina Francot (Frankot); 2de huwelijk Neerbosch 15.12.1686 Pompejus Hulckens, brouwer, burger van Nijmegen 18.01.1680, gemeensman, burgerluitenant en diaken te Nijmegen.
 2. Geertruy, genoemd jonge dochter van Luik (1659), in ondertrouw Nijmegen en Dordecht 07.08.1659 Hendrik Koningh (Coninx) uit Elsloo.
 3. Elisabeth
 4. Reinier, grootburger te Nijmegen 19.05.1654, afkomstig uit Eijsden, koopman te Nijmegen (1664), renuntieert van het burgerrecht (1674).
 5. Barbara (Berber), doopgetuige 1679.
 6. Jan, grootburger te Nijmegen 28.10.1657, afkomstig uit Eijsden, in 1675 op eigen verzoek uit de burgereed van Nijmegen ontslagen, trouwde vóór 1667 Elisabeth Elias (van Attenhoven). Zij testeren te Maastricht 07.11.1668.
 7. Pieter (de Jonghe Jansz), grootburger te Nijmegen 1675, afkomstig uit Eijsden; woont voor 1677 in de Priemstraat te Nijmegen, koopt daar op 14.06.1679 een huis aan de Lage Markt; met zijn vrouw als burger en burgeresse te Dordrecht vermeld (1703), koopman te Dordrecht, trouwde 1674 Christina (Catrijn) Backus, overleden na 1681, dochter van Jan Baccus, schipperburger der stadt Ruremonde (1644) en Jenneken Corstiaens. Op 16.05.1674 werd de akte van huwelijkse voorwaarden verleden tussen Pieter Jansz Cloens, j.m., coopman en maesschipper, borger tot Nimmegen bij absentie van sijn vader Jan Cloens den ouden, geassisteert met joffr. Aeltje Melssers sijne moeder, toecomende bruijdegom en Catharina Baccus, j.d., geassisteert met Jan Baccus, coopman en borger tot Roermonde, haren vader en Jenneken Corstiaens hare moeder, toecomende bruijt.
 8. Maria (Marije), geboren 17.08.1642 Maastricht; overleden 10.07.1711 in Dordrecht. Ze trouwde 1e keer in de kerk van Eijsden 14.12.1659 met Jacob Bours (Boers), maasschipper en koopman, burger van Dordrecht, burger van Nijmegen 1669, grootburger van Nijmegen 1670, geboren circa 1625. Ze hertrouwde Nijmegen 16.05.1687 Peter Nolens maasschipper.
 9. Aletta (Aeltje), ged. 01.01.1638 Dordrecht, jonge dochter van Nijmegen (1662), Gereformeerde ondertrouw Nijmegen en Eijsden 13.07/06.08.1662 Hendrik Goossensz (Govertsz) Vermaesen, j.m. van Nijmegen (1662). Aletta hertrouwde wellicht in Eijsden (Ger.) 14.09.1670 Govert Servaes.

Diversen

 • Jurjen Cloens en Ester Maessen (Vermasen) krijgen een dochter, Catharina Cloens, ged. Nijmegen St. Stevensk 25.06.1639 (get. Casper Steenberg, Margriet Joosten en Hermken Appels), beg. Nijmegen 30.04.1696. De vier roeden had Petermans ontvangen van Peter Pierboum van Caestert, o.a. ter betaling van huis en hof die Pierboum in 1595 van Petermans had gekocht. De ruiling werd aangegaan met Giele de Laitre, gehuwd met Trijne Clouijns, van Oost.
 • Reiner Cloens en Crijstijen Vermasen krijgen in Maastricht een zoon Matthijs, geboren 13.01.1641
 • Johanna Cloens en Petrus Franssen laten in Wessem 15.08.1649 een zoon Petrus dopen


Maasschippers