Gierbrug: verschil tussen versies

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina: Eene brug, welke uit twee groote, aan elkander vastgemaakte schepen bestaat, en aan ankers in de rivier gehouden, door den stroom, van den eenen oever naar den anderen gedreven wordt,...)
 
 
(4 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Eene brug, welke uit twee groote, aan elkander vastgemaakte schepen bestaat, en aan ankers in de rivier gehouden, door den stroom, van den eenen oever naar den anderen gedreven wordt, dienende alzoo tot veer of overvaart. (spelling van 1858)
+
[[Afbeelding:Gierbrug.jpg|200px|left|]]Eene brug, welke uit twee groote, aan elkander vastgemaakte schepen bestaat, en aan ankers in de rivier gehouden, door den stroom, van den eenen oever naar den anderen gedreven wordt, dienende alzoo tot veer of overvaart. (spelling van 1858)
 +
 
 +
Iets meer over de Venlose gierbrug lezen we in het Oud-Archief-Venlo (29.07.1682):
 +
 
 +
Op heden den 29en july 1682 hebben Burgemeester, Schepenen ende Raedt deser stadt Venlo veraccordeert met mr. Jan Lina ende mr. Adriaen Janssen beyde timmermans deser stadt dat dezelve deser stadts '''gierbrugge''' met een nijen gevaeck ''(dek ?)'' sullen maecken als volcht, dat dezelve zullen gehalden wezen te leggen op de tegenwoordige ponten van de gierbrugge voorss niegenthich balken spannich holt ieder balk van dezelve langhde als de tegenwoordige daerop liggende nu zijn ende oock nijet dunder (maar wel dicker) insgelijcx twee voorhoeffden ''(kopse kanten ?)'' van gelijcke langde ende dickte als de tegenwoordige, welcke niegenthich balken ende voorhoeffden becleedt sullen worden met plancken van vijff vuyt den voeth dick, sonder eenich spint ende faulte ende rontomme met styvige leuningen ende bancken, welcke vuyt het oude houdt sullen gemaeckt worden ende in cas deselve daer vuyt nijdt en souden connen gevonden worden, sullen de voorss aennemers de leuningen en bancken zelver hebben te leveren (voorts alle ap: en dependentiën ''= alles wat ertoe behoort''). Iten sullen de voorss meesters ofte aennemers oock gehalden wesen op gemelte gevaeck te maecken van d’oude balcken op de gierbrugge eenen nieuwe rooff ''(afdak ?)'' bedeckt met nyewe plancken van vijff vuyt den voeth dick, wel verstaende dat de stadt het oversich oudt houdt sal genieten en d’aennemers het oude iserwerck ende naegels mits conditie dat deselve daer voor de plancken met nyewe halflast naegels en ander nyew iserwerck op hunne costen sullen verzien naer proportie vant werck.
 +
''Voor de gierbrug en het gevaeck krijgen de aannemers onder bovenstaande conditie in totaal 170 rijksdaalders, de helft (hellichte) vóór aanvang en de andere helft als het werk klaar is.''Ende hebben de voorss. Burgemeester, Schepenen ende Raedt tot [[godtsheller]] gegeven eenen halven rycxdaelder, ende de voornoemde aennemers vijff st. ende een oortien op affspraecke dat de meergemelte gierbrugge binnen ses weeken sal moeten gemaeckt wezen, actum in senatu den 29 july voorss 1682 Oirkundt.
 +
''Naast de burgemeester tekenen Aeryaen Jansen en Jan Lijna.''

Huidige versie van 19 jan 2010 om 03:54

Gierbrug.jpg
Eene brug, welke uit twee groote, aan elkander vastgemaakte schepen bestaat, en aan ankers in de rivier gehouden, door den stroom, van den eenen oever naar den anderen gedreven wordt, dienende alzoo tot veer of overvaart. (spelling van 1858)

Iets meer over de Venlose gierbrug lezen we in het Oud-Archief-Venlo (29.07.1682):

Op heden den 29en july 1682 hebben Burgemeester, Schepenen ende Raedt deser stadt Venlo veraccordeert met mr. Jan Lina ende mr. Adriaen Janssen beyde timmermans deser stadt dat dezelve deser stadts gierbrugge met een nijen gevaeck (dek ?) sullen maecken als volcht, dat dezelve zullen gehalden wezen te leggen op de tegenwoordige ponten van de gierbrugge voorss niegenthich balken spannich holt ieder balk van dezelve langhde als de tegenwoordige daerop liggende nu zijn ende oock nijet dunder (maar wel dicker) insgelijcx twee voorhoeffden (kopse kanten ?) van gelijcke langde ende dickte als de tegenwoordige, welcke niegenthich balken ende voorhoeffden becleedt sullen worden met plancken van vijff vuyt den voeth dick, sonder eenich spint ende faulte ende rontomme met styvige leuningen ende bancken, welcke vuyt het oude houdt sullen gemaeckt worden ende in cas deselve daer vuyt nijdt en souden connen gevonden worden, sullen de voorss aennemers de leuningen en bancken zelver hebben te leveren (voorts alle ap: en dependentiën = alles wat ertoe behoort). Iten sullen de voorss meesters ofte aennemers oock gehalden wesen op gemelte gevaeck te maecken van d’oude balcken op de gierbrugge eenen nieuwe rooff (afdak ?) bedeckt met nyewe plancken van vijff vuyt den voeth dick, wel verstaende dat de stadt het oversich oudt houdt sal genieten en d’aennemers het oude iserwerck ende naegels mits conditie dat deselve daer voor de plancken met nyewe halflast naegels en ander nyew iserwerck op hunne costen sullen verzien naer proportie vant werck. Voor de gierbrug en het gevaeck krijgen de aannemers onder bovenstaande conditie in totaal 170 rijksdaalders, de helft (hellichte) vóór aanvang en de andere helft als het werk klaar is.Ende hebben de voorss. Burgemeester, Schepenen ende Raedt tot godtsheller gegeven eenen halven rycxdaelder, ende de voornoemde aennemers vijff st. ende een oortien op affspraecke dat de meergemelte gierbrugge binnen ses weeken sal moeten gemaeckt wezen, actum in senatu den 29 july voorss 1682 Oirkundt. Naast de burgemeester tekenen Aeryaen Jansen en Jan Lijna.