Hermens van Elsloo

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken
grafnr.76 Hermens van Elsloo - Rijcken, Augustijnenkerk Dordrecht
Lens (Laurens) Hermens van Elsloo is geboren in 1571 in Elsloo (arr. Liège, B), als zoon van Herman Hermens van Elsloo en Jannicken Lensen. Lens was maasschipper en trouwde 19.07.1598 in Dordrecht met Mariken Dircksdr Rijcken. Mariken komt in de Weeskamerregisters voor op 14 maart 1626, vermoedelijk is ze dus begin van dat jaar overleden. Zij is begraven in 1626 in Dordrecht, Augustijnenkerk, grafnr.76 . Lens moet na 15 september 1640 zijn overleden, want die maand legt hij in Rotterdam nog een (notariële) verklaring af. Hij is daar vermeld als Lens Hermansz, coopman van Luijck. Hij is dus minstens 69 jaar oud geworden in Dordrecht, waar hij in 1625 al een graf kocht: ‘Tussen den vyerden ende vyfden pylaer is plaetsse van een graft de kerck coompeteerende treckende uit het meyden van den 4 pylaer tot aen de graeven van Berber in de Kelcks graevenen toe. Nu toe comende Lens Hermanssen. Nota. Niet meer voor de kerck, maar is vercocht aen Lens Hermansse, steencooper den 15. Julyus 1625’. In dit graf is als eerste Lens’ vrouw begraven. Hijzelf komt niet in de registers voor. In 1690 is dit dubbele graf op de naam van Johannis de Veer gezet, vermoedelijk de zoon van Dirk Aelderts de Veer en Christina Boener; in 1743 wordt het op naam van Pieter van Ottenhoven (Attenhoven) gezet, vermoedelijk zoon van een dochter (Maria Geurtsen) van een maasschipper.

Lens Hermens van Elsloo en Mariken Dircksdr Rijcken woonden vanaf 1598 in Dordrecht, vanaf 1626, ‘opten Nieuwen Opslach’(de kade aan de noordwestzijde van de Wolwevershaven). ‘Thuijs van Lens Hermans (van Elsloo Maasschipper) - 2 ponden’.

Hun kinderen:

  1. Maeijken, gedoopt omstreeks 1599 in Zaltbommel. Maeijken trouwde op 09.05.1623 in Dordrecht met Jan Aelderts Veer, de ten hoogste 26 jaar oud. Maeijken is overleden op 02.11.1676 in Dordrecht, Grote kerk, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven op 07.11.1676 in Dordrecht, Augustijnenkerk graf 76, "den 2e drimael luiens over joffr Maria Lense huisvrouw van zaliger Hr Dirck Alderse de veer coopman is jude (..?..)" staat in de boeken van de Grote Kerk. Daar is zij echter niet begraven: dat was in de Augustijnenkerk, waar haar vader het grafnr.76 had gekocht. Vermoedelijk is ze, als vele anderen, eerst in de Grote Kerk opgebaard geweest.
  2. Anneken, gedoopt op 01.05.1602 in Dordrecht. Anneken trouwde 10.09.1624 in Dordrecht met Mathijs Paradijs, nadat zij op 25.08.1624 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Mathijs is overleden vóór 1670. Anneken is begraven op 24.06.1670 in Dordrecht, 68 jaar oud in de Augustijnenkerk grafnr.76.
  3. Herman, gedoopt op 01.06.1605 in Dordrecht. Herman trouwde met Catrijntken Sijberts. Catrijntken is begraven op 06.09.1679 in Dordrecht, Augustijnenkerk. Op 01.02.1632 wordt een dochtertje Marijke gedoopt. Herman is begraven vóór 28.06.1640, ‘Severijn Alemansz zeepsieder en coopman en sijn halfzuster Catrina Zijbers weduwe Herman lensz wonende te Dordt op de Nieuwe Haven verklaren schuldig te zijn aan Adriaen Dirickx van der Leeuwe de somma van 3000 gld.’.
  4. Matthijs, wordt als doopgetuige vermeld in Amsterdam.
  5. Aelghe (Elske); zij huwt eerst Jacob Davidsen, daarna Elias Pieters. Hun dochter, Maijke Elias wordt in de doopregisters vermeld als ‘Maria Elias van Attenhoven’. Er liggen veel van Attenhovens begraven in Lens’ grafnr.76. Daarbij komt dat Maria Elias trouwde met Melchior Dircks, die in hetzelfde graf ligt.
  6. Heilke (Helena), gedoopt op 01.10.1609 in Dordrecht. Ze was 12.08.1635 in Dordrecht getrouwd met Willem Fransz Heybloem, koopman. Heilke is begraven op 05.05.1674 in Dordrecht, Augustijnenkerk. Willem is overleden vóór 1674.
  7. Susanna, gedoopt op 01.08.1612 in Dordrecht. Susanna is begraven op 02.08.1672 in Dordrecht, Augustijnenkerk grafnr.76. Susanna trouwde 1e keer 24.06.1636 in Dordrecht met Hendrick Jansz Munnick, ' Hendrick Jansen Munnick coopman iongman van Roermonde, Susanneke Lensen van Elsloo ionghe dochter van Dordrecht woonende beijde opde nieuwehaven '. Hendrick is overleden vóór 1647 en Susanna trouwt 2e maal 14.05.1647 in Dordrecht met Matthijs Jorisz., ‘Matthijs Jorissen maesschipper j.m. van het lant van wijck, wonende te scheep en Susanna Lens van Elslo Weduwe van Hendrick Janssen Munnick wijncooper wonende op het nieuwwerck'. Matthijs is overleden vóór 1663.
info Marijke Kuiper - augustus 2011


Maasschippers