Jacob Boucx (Schepenbank Venlo,nr.2542-26.01.1650)

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

XXVI Januarij - Spiegels vs Boucx

Volquijn als volm. van Hildegunda Spiegels wed.van H.Michiel Pauw zlr. erschijnt in rechte tegens Aeltgen de wed. van Jacob Boucx ende leght haer redenen van arrest schriftelick in met een daerbij gevoechde obligatie, concluderende als bij inhalt derselve verstaende naer affdoeninge der saeke dat de originale obligatie ende volm. mog gerestitueert werden ende copie authenticq in 't gericht blijven.


Stricken vs Boucx

Groensfelt als substituyt volm. van Reijner Stricken coopman to Dordrecht exhib(...) voor (urs...) authentiqs van sehe wittbrieff staende en sijnde verhypotiseert op 't schip van Jacob Boucx zlr. naegelaten alsmede extract tot bijcombst van enigmalen segelgbrieff is (...) en van wege Frans Willems Heybloem en Veel Jagenehelen sich (...) ter somme als daerbij te seg is, een extract vuijt dese stadtsprothocol, en dat alleen tot aengevig, waerbij es 88 (gelicht...) wittight mach worden en geen ignoratus te pretenderen is (heoos...) int senteatuben van arrestant Heldegunda Spiegels soo alles suiver opt selve schip en goede(re)n gedaen heeft alles vuijt cracht van obligatie die int regard van voerss waterbreven geen plaats can grijpen te sijn alvoorens de voorss waterbreven nathuuren inhalt en temens metten intresse van dije (atempor et dis mora) volcomen (...) en op dat alles met fundament reght mach geschreden (...) waterbrieven en helder van toen naer reght en reform:geprevigileert motten worden, soo versoecken de voorss comparanten dat in cas de voorss arrestanten naer (...) sich onder soude soo (...menden) als mede het schip en gereedtschap te vercoopen, dat alvoorens gehalden sal (hijs) suffisant en resstant (ca...) en borg te stellen dat in gevall bij alsulcke vercooping en penninge daer van (...) sich vuijt so hooch en gedregen, dat q.comparanten als (gepreoligeert) schuldenaer (...) (...) - slecht te lezen!!

Oud-Archief-Venlo