Klitsie

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Familie Clis – Klit – Klitzi – Klitsie

Een vriendin vroeg me om een paar generaties Klitsie uit te werken. Een en ander heeft geleid tot onderstaande genealogie, bestaande uit drie delen. Helaas heb ik nog geen relatie kunnen leggen, maar het gelijktijdig voorkomen van combinaties Clis-Klis-Klit en Klit-Klitzi-Klitsie sluiten niets uit. Verder genealogisch onderzoek ter plekke is vereist.

 • I. De oudste gegevens zijn aangetroffen in Sprang (1565 – 1703), een kleine gemeenschap tussen Waalwijk en Kaatsheuvel. De beroepsgroep is snijder – wever.
 • II. De tweede cluster omvat drie generaties in (West) Zaandam en Amsterdam (1708 – 1841). De beroepsgroep is veehouder.
 • III. De derde cluster tenslotte is de stamreeks van Marga Delsing-Klitsie, zeven generaties van buurtschap ’t Kalf (bij Zaandam) naar Venlo (1750 – 1993).

Herkomst van de naam?

Waarschijnlijk een patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas. (zie internet Familienamen)

 • Claeys, Claeis, Claeijs, Clay(s), Clayes, Clais, Claie, Klai, Klaye, Claeye, Kle(i)j, Kley(ens), Claeyé, Clais(s)e, Glais(s)e, Claix, Cleis, Cleys, Cleij(s), Kleys, Kleisz, Kleis(s), Klys(z), Klais(s), Kla(e)ysen, Kla(a)ijsen, Claeissone, Clayssen(s), Claey(s)en(s), Claeijssens, Claeysoone, Kleijs(s)en, Klijs(sen), Klis.

Cluster I: familie Clis in Sprang

I.A.: Claes Willemsz SNIJDER (ca.1565) is afkomstig uit Sprang. We weten slechts dat hij één kind had:

 1. Corstiaan Claes Willemsz CLIS, zie I.B.


I.B.: Corstiaan Claes Willemsz CLIS is overleden in 1622, snijder van beroep. Corstiaan trouwt te Sprang op 28.02.1616 met de ongeveer 21-jarige Janneken MIJNEN, geboren rond 1595, overleden te Sprang na 1645. Janneken werd minstens 50 jaar, ze hertrouwt te Sprang op 30.04.1623 op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met Philips Claesz. En een derde huwelijk te Sprang op 29.03.1626 op ongeveer 31-jarige leeftijd (3) met Gijsbert Jans Robbensz. Uit het 1ste huwelijk met Corstiaan zijn bekend:

 1. Hans, ged.26.02.1617 (z.v.Cort Claesz)
 2. Cornelis, ged.03.03.1619 (z.v.Cort Claesz)
 3. Willem Corstensz , geb.ca.1620, zie I.C.1.
 4. Adriaen Corstensz, geb.ca.1620, zie I.C.2.


I.C.1.: Willem Corstensz CLIS is overleden te Sprang voor 29.06.1677. Hij was burgemeester, diaken, kerkraad te Sprang (1662-1665) en kleermaker. Willem had een 1ste huwelijk met Jutken Hendricksdr Decker. Uit het 2de huwelijk met Anneken Jansdr van DIJCK zijn vijf kinderen bekend; Anneken is begraven te Sprang op 18.12.1695. Zij testeerde te Sprang als weduwe 29.06.1677.

 1. Hendrick Willemsz Clis is gedoopt te Sprang op 02.12.1640; trouwt 09.12.1668 in Baardwijk met Aeltgen Wouter Valck (van de Werken).
 2. Jan Willemsz Clis is gedoopt te Sprang op 27.09.1642; trouwt 16.06.1669 in Sprang met Leijsbet Adriaensen Feijnenbuick; zie ook: Schepenbank Loon op Zand 28.04.1713 - Folio 51 - 1) Cornelis Lamberts van den Hove, 2) Lijsbet Fijnenbuijck, wed.v. Johan Clis, en 3) Aert Brock, geh.m. Elisabeth van Duppen, en Jacobus Snijders, wed.v. Cornelia van Duppen, ook voor Johannes, Nicolaes en Maria van Duppen, maken een boedelscheiding.
 3. Geertrui Willemsdr Clis is gedoopt te Sprang op 09.02.1645; trouwt 21.02.1673 in Sprang met Wouter Klootwijck (kinderen Teuniske, Willem-1678, Judick-1679, Anthonij-1681, Adriaan-1684, Johanna-1686)
 4. Adriaen Willemsz Clis is gedoopt te Sprang op 13.10.1647.
 5. Elisabeth Willemsdr Clis is gedoopt te Sprang op 26.09.1649, ovl. op 18.12.1695 in Sprang. Elisabeth trouwt te Sprang op 06.11.1678 op 29-jarige leeftijd met Jan Adriaensz OERLEMANS, geboren circa 1650 te Vrijhoeve-Capelle (gezindte: ned.ger.), overleden op 12-11-1703 te Sprang.
 6. Corstiaen, was getrouwd met Theunesken Jacobs Kuijten; hadden een dochter Judit, ged.08.08.1666 Sprang; trouwt 30.11.1695 in Sprang met Jan Joosten OERLEMANS; genoemd Schepenbank Loon op Zand 10.10.1715 - Folio 145. Corstiaen Willemsse Clis, wed.v. Antonetta Cluijter en wonende te Sprang, maakt zijn testament. Legaat voor dochter Catie Clis. Drie kinderen zijn erfgenaam. Schepenbank Loon op Zand 29.10.1717 - Folio 216. Corstiaen Willemsse Clis transporteert goederen aan Piter de Schoenmaker. De koopsom bedraagt 150 gulden.


I.C.2.: Adrie Corstensz CLIS (Klisse, Textor (wever)), genoemd in 1657, getrouwd met Maijken Jan Joosten TAELEN. Hoogstwaarschijnlijk een broer van Willem KLIS. Zie ook: Schepenbank Loon op Zand 19.04.1657 - Folio 30. 1. Peeter Janssen Bijster, gehuwd met Adriaentken, dochter van Wouter Aertssen en Lijntken Jan Meeussen Decker, tevens voor de andere kinderen van voornoemde Lijntken, 2. mr Jan Phenix, gehuwd met Jenneken, dochter van Aert Adriaenssen Oirlemans en Maijken Jan Meesen de Decker, 3. Thomas, zoon van Jan Joosten Taelen en Bastiaentken Jan Meessen, 4. Adriaen Corstiaenssen Clis, gehuwd met Maijken Jan Joosten Taelen, tevens voor Cornelis Peeter Leeuw en voor de kinderen van Jan Janssen Taelen, 5. genoemde Thomas Janssen Taelen en genoemde mr Jan Phenix voor alle afwezige kinderen van voornoemde Bastiaentken, 6. Jan Cornelis Jan Gijben, tevens voor zijn broers en zusters, 7. Bastiaen Stoffelen de Leeuw, voor zichzelf en voor de andere erfgenamen van Jan Claessen Trip en Dingen Aert Jan Meesen, 8. Willem Claessen Basters, zijn broer Cornelis en zijn zwager Lodewijck Adriaenssen, Jan Geerit Janssen, gehuwd met Jenneken Claessen, tevens voor Bruijst Janssen Stoop, gehuwd met Geeritken Claessen en Goossen Huijberts Vercuijlen, gehuwd met Joostien, dochter van Joost Janssen Stoop en Judich Aert Jan Meesen, ook voor de andere erfgenamen en 9. de voornoemde Jan Cornelis Jan Gijben voor Hendricxken Aert Jan Meesen, weduwe van Vijver Thoonissen, transporteren goederen aan Goossen Huijberts Vercuijlen. Waarschijnlijke kinderen:

 1. Maria Adrianusdr, trouwt 28.01.1685 in Loon op Zand met Arnoldus Egidiusz van de Plas; Marijke Ariensen trouwt 04.02.1685 in Spang met dezelfde Aert Dielissen van der Plasch; zie Schepenbank Loon op Zand 03.10.1712 - Folio 28: Maria Ariensse Clis, wed.v. Aert Dilisse van der Plas, wonende te Sprang, maakt haar testament. Legaat voor haar nicht Jenneke Huijbertse Stoop. Erfgenaam is Arie Jansse Wallaerts.
 2. Christianus (Corstiaen) Adrianus (Aris); getr. 30.03.1695 Loon op Zand met Maria Walterus Schalck (Mariken Wouters).
 3. Bastiaensen Aris; zij trouwt 11.12.1668 in Baardwijk met Jan Jacobsen Wallart (uit Sprang); hebben een zoon Arie.


I.D.1.: Joannes Christianus (Corsten) KLIS, ged.ca.1665 Loon op Zand, trouwt 29.01.1688 in Sprang met met Joanna Gaspar Wilmse (Jaspers); hun kinderen:

 1. Christianus (Corstiaen), ged.27.09.1694, Loon op Zand; trouwt 14.04.1722 in Loon op Zand met Debora de KOK(get.: Franciscus Rijckevorsel en Petrus Cuijpers).
 2. Gaspar Klis, ged.08.05.1696, Loon op Zand
 3. Walterus, ged.17.06.1701, Loon op Zand
 4. Joanna, ged.15.06.1703, Loon op Zand


I.D.2.: Willem KLIS (z.v. Corsten ?) en Elizabeth van ‘t GEWAS gingen op 14 juni 1716 te Dordrecht in ondertrouw (trouwen 28.06.1716). Elizabeth woonde in 1756 als weduwe op het Achterom, achter het Vrouwenhuis. Zij verkocht haar huisje op 13 juli 1756 voor f 100,00 aan Willem Malleijn, een zakkendrager, en vertrok naar het Regentenhof. Ze laten in Dordrecht volgende kinderen (NH) dopen:

 1. Christiaan, 26.01.1717
 2. Johannes, 28.10.1718
 3. Johanna, 13.06.1721
 4. Dirkje, 05.04.1724
 5. Jacobus, 25.10.1725
 6. Johannes, 28.10.1728
 7. Johanna, 01.11.1730


I.D.3.: In Woudrichem vinden we Wouter KLIS (geb.ca.1678); trouwt 30.07.1701 in Woudrichem met Maria ROMER; hun kinderen:

 1. Niesje, ged.25.03.1703
 2. Hendrik, ged.15.09.1704
 3. Pieter, ged.12.04.1711; trouwt 28.08.1739 met Anna Maria FLACK
 4. Wouter, ged.03.09.1713

Cluster II: familie Klis in Zaandam

II.A.: Jan JANSZ en Grietje JACOBS – West-Zaandam (1708-1751)


II.B.: Abrams Jansz KLIS, gedoopt 25.01.1708 West-Zaandam, zoon van Jan JANSZ en Grietje JACOBS, ovl. 16-02-1751 te Westzaandam. Hij trouwde 28.03.1728 in West-Zaandam met Trijntje TEUNIS (ovl.10.02.1739). Abraham Jansz hertrouwde met Neeltje Muesz, weduwe van de Koogh op 17.04.1740. Bij haar overlijden werd zij aangeduid als weduwe van Abraham Jansz KLIS. Abraham en Trijntje kregen drie kinderen, te weten:

 1. Teunis, ged.17.07.1729 West-Zaandam; trouwde 22.08.1756 West-Zaandam met Trijntje Aarjensd Los (hadden een dochter Stijntje; geb.1761 Oostzaan)
 2. Jan, ged.30.09.1733 West-Zaandam; getr. met Sara Adamsd Keyser, zie II.C.
 3. Pieter, ged.25.04.1736 West-Zaandam
initialen Abrams Iansz Klis
, de vader van Teunis, Jan en Pieter, was de zoon van Jan Janse, zodat vader en zoon hetzelfde patroniem hadden. Abraham overleed toen zijn zoon Jan 18 jaar was. De jonge Jan moet gedacht hebben dat Janse een familienaam was, omdat zowel zijn vader als zijn grootvader zo heetten en de meeste inwoners van Zaandam rond 1750 al een 'echte' familienaam bezaten. Hij ging naar Amsterdam en werkte daar als scheepstimmerman. Raadsel na lange tijd opgelost en ingewisseld voor een nieuwe zoektocht naar de voorouders van Abraham Janse. Een zoektocht die inmiddels een eerste tastbaar resultaat heeft opgeleverd. In Het Rijksarchief Noord-Holland in Haarlem vond ik een notariële akte uit 1736, waarin Abraham Jansen Klis een verklaring aflegt. Hij ondertekent het document door het plaatsen van zijn drie initialen: AIK. Het handschrift om de initialen heen is van Notaris Jurriaan Faber uit Zaandam, de akte heeft volgnummer 172 en zit in reeks 5890.


II.C.: Jan Abrahamsz Jansze KLIS, ged.30.09.1733 te West-Zaandam, zoon van Abraham Jansz KLIS en Trijntje TEUNIS. Jan Abrahams is overleden in West-Zaandam. Hij trouwde 26 jaar oud op 11.07.1760 in Amsterdam met Sara Adamsd KEYSER, 28 jaar oud, geboren en gedoopt op 10.02.1732 in Amsterdam, d.v. Adam Hendriksz KEIJSER en Cornelia Jansd BRUGMAN. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Harmens (ovl. >1736) en Jan Brugman (geb. 1674). Sara is overleden in januari 1802 in Zaandam, 69 jaar oud. Zij is begraven op 26.01.1802 te Zaandam. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan Abrahams en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Brugman (geb. 1674) en Adam Keyser (1706-1774). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Amsterdam. Het echtpaar Jan Janse en Sara Keyser kregen vier kinderen, te weten:

 1. Cornelia Jansd Klis, geb. 1761, ovl. 1762
 2. Cornelia Jansd Klis, geb. 1766, ovl. 1841
 3. Abraham Jansz Klis Keijser, geb. 20.10.1769 te Amsterdam. Hij is gedoopt op 01.11.1769 in Amsterdam. Bij de doop van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Brugman (geb. 1704) en Adam Keyser (1706-1774). Abraham is overleden op 05.05.1812 in Zaandam-Oostzijde, 42 jaar oud. Abraham koos in 1811 de naam Keijzer, de broer en zus bleken getooid met de naam Klis. De naam Abraham kwam in de familie niet voor, dus die moest afkomstig zijn van de kant van Jan Janse. Adam en Cornelia zijn ook vernoemd en wel naar de ouders van Sara, Adam Keyser en Cornelia Brugman. Abraham trouwde 08.07.1808 in Zaandam-West met Christina BON.
 4. Adam Jansz Klis, geb. 1775, ovl. 1838
Jan Janse van Serdam
Het gaat om Jan Janse, uit Serdam (de oude schrijfwijze van Zaandam) die in ondertrouw ging met Sara Keyser uit Amsterdam. Leuk, zo'n akte, maar het levert meteen een reeks vragen op. In de eerste plaats: kwam Jan uit West- of Oost-Zaandam? Een niet triviaal onderscheid, want beide dorpen hadden een geheel eigen bestuur, eigen kerken, eigen DTB's en noem maar op. Buiten Zaandam werd dit niet zo gezien en sprak men gewoon van Zaandam.
handtekening

Tweede probleem: gaat het hier om Jan, zoon van Jan of heeft de familie inmiddels de familienaam Janse aangenomen? Als we Jan zelf mogen geloven dan lijkt dat laatste het geval, getuige de handtekening die hij onder de akte heeft gezet. De akte bevat extra informatie, namelijk dat Jan ten tijde van de ondertrouw 27 jaar oud is en dat beide ouders zijn overleden. Dit lijken keiharde gegevens, maar dat hoeft niet. Qua leeftijd konden ze er in die tijd gerust een paar jaar naast zitten en ook de aanduiding "Oud. doot." hoeft niet op waarheid te berusten. Het kwam voor dat ouders als "dood" werden aangemerkt als zij niets van een huwelijk mochten weten of mogelijk bezwaar zouden maken. Je moet zo'n mededeling met een korreltje zout nemen.

Cluster III: Stamreeks Marga Delsing-Klitsie

zeven generaties Klitsie:
Huwelijk Jan Woutersz

III.A.: Jan Woutersz KLITZI is geboren ca.1750 en trouwt 02.07.1775 (RK) in Kalf (Zaandam) met Geertje Pieters SWAGER (geb.ca.1750). “Testes Multi ex Communitate”- getuigen komen van buiten de gemeente! In de kerk van statie ‘t Kalf (Zaandam) worden drie kinderen gedoopt waarvan er een jong overlijdt. Jan Wouters trouwt 2e keer 17.07.1785 in Kalf met Trijntje Claas CUYPER (geb.ca,1760), waaruit nog eens drie kinderen worden geboren in Kalf:

 1. Martinus Jan, gedoopt 27.05.1776 (ovl.vóór 11.06.1779); get. Martinus van Kerkhoven en Johanna van Twist.
 2. Pieter Jan, gedoopt 26.05.1777; get. Pieter Zwager en Bregje Pieters Zwager. Hij is broodbakker en trouwt 16.10.1814 (RK) in Zaandam met Neeltje Jans KEEK.
  Doop Martinus
 3. Martinus Jan, gedoopt 14.06.1779; get. Martinus van Kerkhoven en Anna Maria Klitzi. Hij trouwt als huisman 16.10.1814 (RK) in Zaandam met Maartje van EEDEREN, zie III.B.
 4. Klaas Jan, gedoopt 20.05.1786; get.Maartje Pieters Zwager en Geertje Pieters.
 5. Geertje Jan, gedoopt 23.09.1787; get.Bregje Pieters Zwager.
 6. Aaltje Jan, gedoopt 22.09.1789; get.Piet van Heger en Maartje Pieters Zwager.


III.B.: Martinus KLITZIE is geboren 14.06.1779 in Kalf (Zaandam), zoon van Jan Woutersz KLITZI. Waarschijnlijk is Martinus vóór 1850 overleden, want na dat jaar wordt alleen bij z’n vrouw het beroep van veehoudster aangeduid. Hij trouwt 16.10.1814 (RK) in Zaandam met Maartje van EEDEREN (in 1851 veehoudster), geb.05.11.1790 in Kalf, d.v. Gerrit Gerrits van EEDEREN en Aaltje Willem HOOYSCHUUR (ged.15.11.1756; getr.21.05.1780 Kalf). Aardig detail is dat hij op dezelfde dag trouwt als zijn broer Pieter. Jan en Klaas Klitzie zijn trouwgetuigen. Er zijn vijf kinderen bekend, alleen geboren in Zaandam:

 1. Aaltje, geb.ca.1817, zij trouwt 14.09.1851 in Zaandam met Johannes van der LEE (39jr.)
 2. Jan, geb.ca.1818/19, hij is landman en trouwt 08.05.1853 met Petronella WAGEMAN (26jr.)
 3. Pieter, geb.ca.1820/21, ook hij is landman en trouwt 09.05.1852 in Zaandam met Helena SOMBROEK (25jr.)
 4. Gerrit, geb.ca.1822, zie III.C.
 5. Klaas, geb.ca.1830. Landman Klaas trouwt 30.10.1853 met Aafje KNOTS.


III.C.: Gerrit KLITSIE is geboren ca.1822 in Zaandam, zoon van Martinus KLITSIE en Maartje van EEDEREN (boerenbedrijf). In 1850 is hij pelder van beroep, in 1862 veehouder. Gerrit trouwt tweemaal, er zij twee kinderen bekend uit zijn 1ste huwelijk 28.04.1850 in Wormer met Maria HELMER (naaister), geb.ca.1822 in Wormer als dochter van Hendrik HELMER en Elisabeth de WIT. Op 04.05.1862 in Assendelft zijn 2de huwelijk met Maartje DEKKER, geb.ca.1830/31 in Assendelft, dochter van Jan DEKKER en Aaltje BOGTMAN. De twee kinderen met Maria HELMER:

 1. Martinus, geb.ca.1850/51 in Wormer. Hij trouwt 04.05.1879 in Wormer met Maartje de JONG (20jr.)
 2. Henderikus, geb.ca. 1853 in Wormer, zie III.D.


III.D.: Hendrik (Henderikus) KLITSIE is geboren ca. 1853 in Wormer, zoon van veehouder Gerrit KLITSIE en Maria HELMER. Hij trouwt 19.01.1879 in Wormer met Guurtje MEIJER, geb.ca.1829 als dochter van veehouder Cornelis MEIJER en Cornelia van BAAR. Hendrik is in 1879 timmerman en in 1914 slager. Hun kinderen:

 1. Maria Cornelia, geb.ca.1881, overleden 14.03.1904 in Heel en Panheel.
 2. Cornelis, geboren op 07.06.1884 in Wormerveer; zie III.E.
 3. Pieter, geb.ca.1892, trouwt 10.09.1914 in Wormer met Neeltje HOHENSTEIN (geb.1892 in Koog a/d Zaan, d.v. groentehandelaar Gustaaf Eduart HOHENSTEIN en Alida VREEKER).


III.E.: Cornelis KLITSIE is geboren op 07.06.1884 in Wormerveer, zoon van Hendrik KLITSIE en Guurtruida (Guurtje) MEIJER. Cornelis was kleermaker, en trouwde, 26 jaar oud, op 02.05.1911 (RK) in Alkmaar met Agatha Margaretha Pieternella BOONEKAMP, 27 jaar oud. Agatha is geboren op 21.02.1884 in ’s-Gravenhage (Scheveningen), dochter van Johannes Petrus Christiaan BOONEKAMP en Agatha van der Lans. Het gezin woonde op de Boterstraat 15 te Alkmaar (later op nummer 18), daarna verhuisden zij naar de Spoorstraat 22. Zij verhuisden op 20 april 1917 naar de Jonkerstraat 48 te Den Helder. Hun kinderen:

 1. Geertruida Agatha, geboren op 03.01.1912 in Alkmaar. Zij is overleden.
 2. Johannes Cornelis Hendrikus, geboren op 06.04.1913 in Alkmaar. Hij is overleden.
 3. Cornelis Hendrik Maria, geboren op 24.10.1914 in Alkmaar. Hij is overleden op 25.06.1915 in Alkmaar, 8 maanden oud.
 4. Cornelis Hendrik Maria, geboren op 12.05.mei 1916 in Alkmaar. Hij is overleden.
 5. Hendrikus, geboren op dinsdag 29.06.1920 in Den Helder. Hij is overleden op woensdag 01.12.1993 in Venlo L, 73 jaar oud. Vader (III.F.) van Marga Delsing-Klitsie (III.G.).

Buurtschap ’t Kalf – Zaandam

kerkje 't Kalf
't Kalf is een buurtschap in Zaandam, onderdeel van de gemeente Zaanstad. Ze bevindt zich tegenover de buurtschap Haaldersbroek aan de waterloop De Braak. Het Kalf maakt onderdeel uit van de wijk Zaandam-Noord.

De Rooms-Katholieke Maria Magdalena kerk werd in 1887 ingewijd. Ze verving de schuilkerk die in 1730 in de buurtschap Haaldersbroek was gebouwd. Die op haar beurt verving weer de schuilkerk in het Vleethuis op het Kalf. Het eenvoudige neogotische kerkje is schilderachtig gelegen te midden van groen. Zie internet: 't Kalf

Bronnen

 • Genlias; intikken Klitsie (108 gegevens), Klitzie (4 gegevens), Klitzi (4 gegevens)
 • Klis-Klitzie-Klitzi (11 gegevens)
 • Namendatabase ; dit is een namen-database waar ca. 60 Klitsie’s in te vinden zijn!
 • Doopboeken ’t Kalf
 • Studie & onderzoek - Het verrichten van onderzoek naar de Wormerveerse geschiedenis in verschillende archieven. Rimke Klitsie.