Maria Lyna (OAV-Venlo 07.11.1667)

Uit TitVen
Versie door Jantitulaer (Overleg | bijdragen) op 23 jul 2009 om 10:46

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Den 7.November coram judice Duycker ende Floers schepen, meester Rutgerus Janssen ende Catharina van Asselt eheluyden voor hun ende hunnen erven, vercocht, opgedragen en overgegeven om ene summe geldts soo wel betaelt is, Maria Lyna weduwe Gysbert Verhagh saliger en haeren erven. Thien gulden jaerlixer erfftinse rente yeder gulden tot XXp aen goeden gelde in yedertijde van betalinge binnen Venlo geigh en geeff sijnde, jaerlix opden zevenden november en terst op anderen dach inden toecomenden jaer1668, ende soo voortz alle jaer vervallende vuyt en van eenen coolhoff groot 37 roeden in Rembolts camp neffens Jan Hendricx tinnegieters en Louys Jaegenthorch noch vuyt en van een huys aenden merckt naest des rentmeesters Johan Duyckers huys eener ende Thilman Potgieters huys andersijdts gelegen, beyde vrij erven, wie sij verclaerden. Te loossen met tweehondert gulden munte en weerde voorss beheltelick die loos, een halff jaer te vooren te verkundighen.


Oud-Archief-Venlo