Mela

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Noe Mela, ovl.01.06.1696 in Venlo; was getrouwd met Johanna Engelen (alias Everts); Johanna wordt in 1682 vermeld als acatholica;

 • In de Burgerbrieven Maasschippers van Jan Jacques (OAV 2194 - 1659) vinden we in de kantlijn een verwijzing (ad idem) naar nog een aantal maasschippers. In zo'n brief getuigen de burgemeester, schepenen en de raad van Venlo dat de schipper "ingeseten borger deser stadt" is, hier zijn "steevaste woning” houdt, en aldaar “coopmanschap ende neeringe” bedrijft, onder welk kwartier (wijk) en onder welke kwartiermeester en rotmeester hij z’n “tochten ende wachten” doet en verder alle “lasten neffens ende gelijck sijne metborgers ende naebueren” moet dragen.
 • 25.09.1659 Noë Melard, ingezetene; woont bij Martijn Claesen; koopmanschap met kalk, kolen, ijzer en stenen; kwartier Maespoort; kwartiermeester Guert van Croonenborch, rotmeester Jan NN.
 • Schepenbank Venlo-nr.2596-(26.10.1665). Noe Mela. Den XXVI. Octobris coram Oort ende Aerssen schepenen. Jean de Saer maesschipper van Luyck, behant voor hem ende synen erven, dat hij voldaen, ende betaelt is, van Noe Mela, oock maesschipper van de summe van dryehondert negenentnegentich gulden XVst hollants geldt wegen eene van hem gecochte ponte, daervan obligatie ofte handtschrift gegeven was, ende alsoo deselve verloren, ende nyet vindtlick is, verclaert deselve [Indyen die t’eeniger tydt ten voorschyn mochte comen] crachteloos, ende van onweerden, ende dat door deselve op Noe Mela voorss syne huysfrou noch erven, umminetijdt (immuniteit) in eenger maniere sal mogen gevordert, noch gepretendeert werden.
 • 25.05.1695 wordt Noe Mela genoemd als tollenaar van Venlo, zie Poddoir

Er zijn zeven kinderen bekend:

 1. Maria; trouwde 16.08.1690 in Venlo met Arnoldus Bihet (get.Guilelmo Bihet en de koster);
 2. Everhard; trouwde vóór 1688 met Anna Schoncken; woonde in Roermond, vier kinderen.
 3. Christiaan; ovl.24.08.1711 in Venlo, trouwde 03.05.1695 in Venlo (get.Matthia Verboeckhorst en Joannes Cammen) met Johanna Verboeckhorst (geb.26.10.1671 Venlo; ovl.14.03.1755 Venlo); negen kinderen.
 4. Agnes; ged.22.01.1674 Venlo (get.Angelus Janssen, Maria van Cronenborgh), ovl.vóór 1706; trouwde 17.10.1697 Venlo (get.Ermgarda Mattissen en Guilielmo Coels) met Sibert Schoncken (geb.11.01.1671 Roermond).
 5. Hubert; ged.07.11.1677 Venlo (get.Jacobus Arnoldt, Maria Vinck);
 6. Angelus (Engelbert); ged.11.03.1680 Venlo (get.Petrus Kuijpers, Margareta Boux), trouwde 16.04.1704 Venlo (get.Matthi Verboeckhorst en Guilhelmo icol?) met Gertrudis Loa.
 7. Petrus; ged.29.05.1682 Venlo (get.Petrus Hinssen, Elizabetha van Wansum).

Maasschippers