Vitus Deocharus Dambacher

Uit TitVen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inventarisatie van de schilderijen van Dambacher

Nr. Jaar Eigenschappen Afbeelding Literatuur Opmerking
1 vóór 1783? Onbekend De vlucht van Maria Kunsthistorisch Tijdschrift "Oud Holland", 1896, pag 223, Karthuiserklooster nr. 104 indertijd aanwezig in de Karthuizer kerk te Roermond; onbekend
2 vóór 1783? Onbekend De H. Dry Koningen Kunsthistorisch Tijdschrift "Oud Holland", 1896, pag 223, Karthuiserklooster, nr. 105 indertijd aanwezig in de Karthuizer kerk te Roermond; onbekend
3 vóór 1783? Altaarstuk, ovaal Jesus Maria Joseph Kunsthistorisch Tijdschrift "Oud Holland", 1896, pag 223, Karthuiserklooster, nr. 119 indertijd aanwezig in de Karthuizer kerk te Roermond; onbekend
4 vóór 1783? Onbekend Ons heer ant'Cruys Langhwerpigh en boven ovael Kunsthistorisch Tijdschrift "Oud Holland", 1896, pag 225, Karthuiserklooster, nr. 155 Indertijd aanwezig in het Refectorium van het Karthuizer klooster te Roermond; onbekend
5 1787 olieverf op doek, 150 x 122 cm Guillelmus Josephus Luytgens (1722-1802), raadsheer, later kanselier van het Hof van Gelre te Roermond, 1750-1794 Het stadhuis van Roermond, G.W.G. van Bree, 1983, Roermond schilderij hangt in de Hal van het stadhuis te Roermond
6 1790 Onbekend Patriot Staten van het Overkwartier van Gelder inv.nr. 1229; Rijksarchief Maastricht geschilderd in opdracht van de provincie voor 6 schellingen, kwitantie 05-03-1790
7 1790,onzeker Olieverf op doek, Jozef II, keizer van H. Roomse Rijk, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, 1780-1790 Het stadhuis van Roermond, G.W.G. van Bree, 1983, Roermond schilderij hangt in de Statenzaal van het stadhuis te Roermond
8 1792 Olieverf op doek, 97 x 81 cm, achterzijde gesign. Leopold II, keizer van H. Roomse Rijk, aartshertog van Oostenrijk, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, 1790-1792 Het stadhuis van Roermond, G.W.G. van Bree, 1983, Roermond schilderij hangt in de Statenzaal van het stadhuis te Roermond
9 1792 olieverf op doek, 97 x 81 cm, achterzijde gesign. Frans II, keizer van het H. Roomse Rijk, 1782-1806, aartshertog, later keizer van Oostenrijk tot 1835, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, 1792-1795 Het stadhuis van Roermond, G.W.G. van Bree, 1983, Roermond schilderij hangt in de Statenzaal van het stadhuis te Roermond
10 1813 Medaillon in empire stucomlijsting Maria's ten Hemelopneming (rug naar altaar, achterste gedeelte, links 1) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
11 1813 Medaillon in empire stucomlijsting, gesigneerd De boodschap van de engel Gabriël aan Maria (links 2) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
12 1813 Medaillon in empire stucomlijsting De opdracht van de jeugdige Maria in de tempel (links 3) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
13 1813 Medaillon in empire stucomlijsting De opdracht van Jezus in de tempel (rechts 1) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
14 1813 Medaillon in empire stucomlijsting Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth (rechts 2) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
15 1813 Medaillon in empire stucomlijsting Gezicht op de Thorner kapel na de vergroting in 1811. Op de achtergrond het stadje Thorn (rechts 3) Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn Kapel onder de Linden te Thorn
16 1815 olieverf op doek OLV van den Rozenkrans Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Priorij St. Odiliënberg
17 1815 olieverf op doek; 110 x 70 cm H. Ambrosius Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Basiliek St. Odiliënberg
18 1815 olieverf op doek H. Joannes Nepomucenus Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Priorij St. Odiliënberg
19 1815 olieverf op doek H. Barbara Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Priorij St. Odiliënberg
20 1815 olieverf op doek H. Rochus Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Waarschijnlijk verloren gegaan; onbekend
21 1815 olieverf op doek H. Gerlachus Kerkarchief St. Odiliënberg, rekeningboek, 1815; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius, Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek Waarschijnlijk verloren gegaan; onbekend, of hangt het in de bibliotheek van de priorij ?
22 1818 doek, 53½ x 38 cm, achterzijde gesigneerd portret: Maria Catharina Clara Charlotte v. Boynenburg tot Schoendelen, overl. Schoendelen 83 j. rentenierse 27-12-1838, geb. Echt, getr. te Melick 24-08-1815 met Freyherr Job Mauritz Joseph von St. Remy, Herr zu Biesen und Siebenacker Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, Dr. J. Belonjé, Publications MCMLXI (1961), Maastricht;Correspondentie Dr. J. Belonjé met RALM Verzameling Therese Benedikta Freifrau von und zu Guttenberg geb. Prinzessin zu Schwarzenberg, Auf der Salzburg, Bad Neustadt, fränk. Saale, Beieren
23 1819 olieverf op doek, 66 x 88 cm, achterzijde gesigneerd Joannes Wilhelmus Wijckmans, pastoor van Herten 1817-1824 zittend aan schrijftafel met op de voorgrond enkele boeken, rechtsboven in de hoek de afbeelding van de zuid-oost zijde van het voormalige Romaanse kerkje van Herten. 1000 jaar Herten, 1968, Herten; De Klepper, J. van Herten, 1968, afl. 3; Reconstructie Romaans kerkje te Herten, Drs.Jo van Herten; Jaarboek 1977, Heemkundevereniging Roerstreek. particulier bezit; Mevr.Beiten, Gebroeklaan 28, 6042 GP Roermond.
24 onbekend Onbekend, gesigneerd VD Een jonge Geradts, de latere burgemeester van Roermond (met valhoed). Hetzelfde portret aanwezig bij fam. Geradts huize Uusden. Gemeente-archief Roermond (foto met tekst achterop, in los mapje) In 1961 in bezit George Janssens in Linne
25 onbekend onbekend Bisschop Philippus Damianus van Hoensbroeck (*24.02.1724 +13.04.1793 Roermond) Bisschoppelijk Paleis (tekst: ILL.REV.D.P.D. Hoensbroeck.Cons.2.julij 1775 Obijt 17.aprilis 1793) Nog niet bevestigd dat dit geschilderd is door V.D.
26 onbekend onbekend Kanunnik J.R.Broeckmeulen (+1822); kocht in 1803 Kapel onder de Linden van de abdis. Abdijkerk Thorn; Gotische crypte onder het priesterkoor li.; Duitse school, 19de eeuw, olieverf. Nog niet bevestigd dat dit geschilderd is door V.D
27 onbekend Olieverf op doek Damiaan von und zu Hoensbroech onbekend Schloss Haag – Geldern (17 december 2007 foto gezien op Schloss Haag)

Schilderijen

Literatuur waarin Vitus Deocarus Dambacher wordt vermeld:

 1. Scheen, P.A., Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, Den Haag 1969/1970, pag 241.
 2. Thieme-Becker, Algemeines Lexicon der bildenden Künstler, 1913, deel VIII, pag 315.
 3. Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek – 1964 – blz.229 t/m 246.
 4. Kunsthistorisch Tijdschrift “Oud Holland” – 1896 – blz.223 (nr.104/105); blz.223 (nr.119); blz.225 (nr.155).
 5. Publications, Maastricht – 1961 – Dr.J.Belonjé – Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg.
 6. Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten VIII.
 7. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII.
 8. Gids voor de kapel van O.L.Vrouw Onder de Linden, P. Dr. J.H.A. Engelbregt O.F.M., 1979, Thorn.
 9. Het stadhuis van Roermond, G.W.G. van Bree, 1983, Roermond.
 10. Jaarboek 1991 Heemkundevereniging Roerstreek – blz.49 t/m 51; A. van Pol, Broederschap van den Heiligen Ambrozius.
 11. Jaarboek 1977, Heemkundevereniging Roerstreek. – blz.109 t/m 111; Drs.Jo van Herten – Reconstructie Romaans kerkje te Herten.
 12. Zeitreisen-10-2004, een artikel over Vitus Deocharus Dambacher:– Geschichten von heute, gestern und davor aus Herrieden und Umgebung (ISBN 3-927374-38-5). Harrie Huijs en Jan Titulaer.